دانشگاه صنعتی اصفهان
شهریه متغیر دانشگاه های غیر انتفاعی ۱۰ تا ۱۵ درصدی افزایش می یابد

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ علی آهون منش رئیس اتحادیه دانشگاه های غیرانتفاعی بیان نمود: شهریه متغیر موسسات و دانشگاه های غیرانتفاعی ۱۰ تا ۱۵ درصد حداقل و حداکثر برای سال تحصیلی جدید اضافه می گردد.

وی درباره افزایش شهریه دانشگاه های غیرانتفاعی برای سال تحصیلی جدید بیان نمود: تعیین  شهریه را وزارت علوم برعهده هیات  امناء موسسات غیرانتفاعی قرار داده است.

علی آهون منش گفت : اما برای اینکه شهریه نوسان پیدا ننموده و افزایش زیادی نداشته، اتحادیه دانشگاه های غیرانتفاعی توصیه نمود افزایش شهریه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد و موسسات براساس مصوبه هیات امنا اقدام نمایند.

وی بیان نمود: حداکثر ۱۵ درصد و حداقل ۱۰ درصد شهریه می تواند افزایش یابد و شهریه ثابت افزایش پیدا نکرده فقط شهریه متغیر نسبت به سال های قبل تغییر پیدا می باشد.

همین الان می توانید ثبت نام کنید