شورای عالی آموزش و پرورش
کارشناسی ارشد «رشته حقوق انرژی» تصویب شد

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3 گام به نقل از مهر؛ فضل اله موسوی رئیس کارگروه رشته حقوق شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی  بیان نمود: رشته کارشناسی ارشد «رشته حقوق انرژی» توسط کارگروه حقوق شورای تحول  تصویب شد.

بازنگری رشته حقوق در مقطع  کارشناسی سال گذشته  پایان یافته و برای ابلاغ به دانشگاه ها، به وزارت علوم ارایه گردید.

بعضی از دانشگاه ها از مهر ۹۵ و بعضی از دانشگاه ها نیز از مهر ۹۶ این درس را در دانشگاه ها ارایه داده و می دهند.

فضل اله موسوی گفت:  در مقطع کارشناسی ارشد نیز اکنون مشغول بازنگری  ۸ رشته می باشیم که حدود ۱۰ سال از بازنگری آنها گذشته است.

رئیس کارگروه رشته حقوق شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی گفت: هنوز وارد بازنگری رشته های مقطع دکتری نشدیم ولی راه اندازی کارشناسی ارشد «رشته حقوق انرژی» برای دو دوره به تصویب کارگروه حقوق شورای تحول رسید که در صورت تصویب نهایی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی، راه اندازی می گردد.

همین الان می توانید ثبت نام کنید