دانش آموختگان علوم پزشکی
برگزاری دوره های تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ برای توانمندسازی متخصصین رشته های علوم آزمایشگاهی دوره تکمیلی تخصصی برگزار می گردد که این دوره می تواند نیاز کشور به افراد مناسب برای مسئولیت آزمایشگاه ها را برطرف نمایند.

دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی و دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی طی اطلاعیه ای بر لزوم طی دوره تکمیلی تخصصی برای توانمند سازی متخصصین رشته های علوم آزمایشگاهی تاکید نمودند.

طبق این اطلاعیه برگزاری این دوره می تواند نیاز کشور به افراد مناسب برای مسئولیت آزمایشگاهها را در شبکه ارائه خدمات سلامت کشور برطرف نمایند.

براساس تبصره ۲ ماده ۴ قانون نحوه اداره آزمایشگاه ها مصوب مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ملزم به ارتقای توانمندی دانش آموختگان دوره های تخصصی رشته های تحصیلی علوم آزمایشگاهی، با برگزاری دوره های تکمیلی تخصصی بوده و چارچوب نحوه برگزاری این دوره ها توسط وزارت بهداشت تدوین گردید.

براساس این مصوبه افرادی که در یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی بالینی شامل ایمنی شناسی، انگل شناسی پزشکی، باکتری شناسی پزشکی، بیوشیمی بالینی، ژنتیک پزشکی، میکروب شناسی پزشکی، قارچ شناسی پزشکی، ویروس شناسی پزشکی، هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون دارای دکتری تخصصی (Ph.D) و یا تخصص بوده و پس از فراغت از تحصیل دارای حداقل ۴ سال سابقه کار در رشته تخصصی خود باشند، مجاز خواهند بود در صورت قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه وارد دوره تکمیلی گردند.

سئوالات آزمون کتبی از مباحث تشخیص آزمایشگاهی بالینی کتب مرجع هریک از رشته های اعلام شده و آزمون مصاحبه مبتنی بر سوابق شغلی و علمی داوطلبان می باشد. در طی دوره نیز افراد ملزم به طی کلیه دروس تئوری و عملی مرتبط می باشند.

همین الان می توانید ثبت نام کنید