سر در دانشگاه تهران
راه اندازی اولین آزمایشگاه کسب و کار 

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3 گام به نقل از مهر؛ اولین آزمایشگاه کسب و کار در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در قالب یک تفاهم نامه راه اندازی خواهد شد.

این آزمایشگاه در زمینه کسب و کار در دانشگاه تهران راه اندازی می شود.

این تفاهم نامه در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بین پارک علم و فناوری و دانشکده مدیریت دانشگاه تهران منعقد گردید.

همچنین به واسطه این تفاهم نامه اولین آزمایشگاه علوم اجتماعی در حوزه کسب و کار در این دانشگاه راه اندازی خواهد شد.

همین الان می توانید ثبت نام کنید