جلسه کنکور
برگزاری آزمون در ۷ و ۸ اردیبهشت با رقابت  ۸۷۸ هزار نفر

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ دکتر حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش بیان نمود: کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۶ در روزهای ۷ و ۸ اردیبهشت ماه برگزار می گردد، اطلاعیه جزئیات کارت ورود به جلسه آزمون فردا دوشنبه ۲۸ فروردین منتشر خواهد شد.

در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۶  دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین بیست و دومین المپیاد علمی دانشجویی تعداد ۸۷۸ هزار و ۳۸۸ داوطلب ثبت نام نمودند، که از تعداد ۴۳۰ هزار و ۶۶ نفر زن و ۴۴۸ هزار و ۳۲۲ نفر مرد هستند. همچنین تعداد ۵۳۳ هزار و ۵۵۱ داوطلب در گروه علوم انسانی، تعداد ۴۵ هزار و ۲۲۸ داوطلب در گروه علوم پایه، تعداد ۲۰۰ هزار و ۱۹۴ داوطلب در گروه فنی و مهندسی، تعداد ۲۷ هزار و ۹۱۵ داوطلب در گروه کشاورزی و منابع طبیعی، تعداد ۶۹ هزار و ۳۴۳ داوطلب در گروه هنر و تعداد ۲ هزار و ۱۵۷ داوطلب در گروه دامپزشکی ثبت نام نمودند.

دکتر توکلی گفت: از تعداد ۸۷۸ هزار و ۳۸۸ داوطلب، تعداد ۷۱ هزار و ۷۷۴ داوطلب علاوه بر انتخاب کدرشته امتحانی اول، علاقمندی خود را نیز به کد رشته امتحانی دوم اعلام نمودند. با توجه به اینکه هر یک از آزمون ها جداگانه برگزار می شود و هر یک از داوطلبان باید برای ورود به جلسه آزمون کارت آزمون خود را به طور جداگانه دریافت کنند، در مجموع داوطلبان ثبت نام کننده و علاقمندان به کدرشته امتحانی دوم در مجموع ۹۵۰ هزار و ۱۶۲ کارت صادر گردید.

از تعداد ۹۵۰ هزار و ۱۶۲ کارت صادره، تعداد ۴۶۲ هزار و ۵۶۵ کارت برای داوطلبان زن و ۴۸۷ هزار و ۵۹۷ کارت برای داوطلبان مرد صادر خواهد شد.

اطلاعیه سازمان سنجش درباره تاریخ، محل رفع نقص کارت و محل آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال ۹۶ از فردا دوشنبه ۲۸ فروردین ماه ۹۶ بر روی سایت سازمان سنجش و در نشریه پیک سنجش روزهای دوشنبه ۲۸ فروردین و ۴ اردیبهشت منتشر خواهد شد.

دکتر توکلی افزود: جهت داوطلبانی که در دو کد رشته امتحانی ثبت نام نمودند دو کارت ورود به جلسه آزمون صادر شده که داوطلبان باید هر دو کارت را پرینت بگیرند و برای حضور در جلسه آزمون همراه داشتن کارت آزمون و اصل کارت ملی و اصل شناسنامه عسکدار الزامی می باشد.

آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۶ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین اولین مرحله بیست و دومین المپیاد علمی دانشجویی برای داوطلبان ۱۳۲ کدر شته امتحانی در روزهای ۷ و ۸ اردیبهشت در ۶۸ شهرستان و ۱۸۵ حوزه امتحانی برای ۶ گروه آموزشی برگزار خواهد شد.

از ۱۳۲ کدرشته امتحانی آزمون داوطلبان ۴ کدرشته ۱۲۸۷ (مهندسی طراحی محیط زیست)، ۱۳۵۶ (نمایش عروسکی)، ۱۳۶۰ (مجموعه موسیقی) ، ۱۱۲۹ (زبان و ادبیات اردو) به ترتیبت آزمون ورودی ۱۲۸۷، ۱۳۵۶ و ۱۱۲۹ در بعد از ظهر پنجشنبه ۷ اردیبهشت و آزمون ۱۳۶۰ در صبح روز جمعه ۸ اردیبهشت منحصرا در شهرستان تهران برگزار می گردد.

دکتر توکلی گفت: آزمون ۱۲۸ کدرشته امتحانی دیگر علاوه بر تهران در ۶۷ شهر دیگر نیز برگزار می شود. آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۶ در صبح پنجشنبه ۷ اردیبهشت در کل کشور با حضور ۳۶۲ هزار و ۸۳۵ داوطلب در ۱۱ کدرشته امتحانی، در بعدازظهر پنجشنبه ۷ اردیبهشت با حضور ۱۳۷ هزار و ۴۰۹ داوطلب در ۶۳ کد رشته (شناور)، در صبح جمعه ۸ اردیبهشت با حضور ۳۲۹ هزار و ۵۵۴ داوطلب در ۲۲ کدرشته و در بعدازظهر جمعه ۸ اردیبهشت با حضور ۱۲۰ هزار و ۳۶۴ داوطلب در ۳۶ کدرشته امتحانی برگزار خواهد شد.

دکتر توکلی گفت:  آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۶ در صبح پنجشنبه ۷ اردیبهشت در تهران  با حضور ۷۸ هزار و ۵۱ داوطلب در ۱۱ کدرشته امتحانی، در بعدازظهر پنجشنبه ۷ اردیبهشت با حضور ۴۳ هزار و ۲۷۱ داوطلب در ۶۳ کد رشته (شناور)، در صبح جمعه ۸ اردیبهشت با حضور ۶۷  هزار و ۲۷۸ داوطلب در ۲۲ کدرشته و در بعدازظهر جمعه ۸ اردیبهشت با حضور ۲۴ هزار و ۵۱۷ داوطلب در ۳۶ کدرشته امتحانی و در مجموع ۲۱۳ هزار و ۱۱۷ داوطلب در ۱۳۲ کدرشته برگزار می گردد.

آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۶ در ۶۷ شهرستان در مجموع برای ۷۳۷ هزار و ۴۵ داوطلب در ۱۲۸ کد رشته برگزار می شود. این آزمون در صبح پنجشنبه ۷ اردیبهشت با حضور ۲۸۴ هزار و ۷۸۴ داوطلب در ۱۱ کدرشته امتحانی، در بعدازظهر پنجشنبه ۷ اردیبهشت با حضور ۹۴ هزار و ۱۳۸ داوطلب در ۶۰ کد رشته (شناور)، در صبح جمعه ۸ اردیبهشت با حضور ۲۶۲ هزار و ۲۷۶ داوطلب در ۲۱ کدرشته و در بعدازظهر جمعه ۸ اردیبهشت با حضور ۹۵ هزار و ۸۴۷ در ۳۶ کدرشته امتحانی برگزار خواهد شد.

 

جدول آمار داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶
تاریخ تعداد  داوطلبان کل کشور تعداد  کدرشته تعداد  داوطلبان تهران تعداد کدرشته تعداد  داوطلبان ۶۷ شهر تعداد کدرشته
صبح پنجشنبه ۷ اردیبهشت ۳۶۲ هزار و ۸۳۵ داوطلب ۱۱ کدرشته ۷۸ هزار و ۵۱ داوطلب ۱۱ کدرشته ۲۸۴ هزار و ۷۸۴ داوطلب ۱۱ کدرشته
بعدازظهر پنجشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۷ هزار و ۴۰۹ داوطلب ۶۳ کدرشته (شناور) ۴۳ هزار و ۲۷۱ داوطلب ۶۳ کدرشته (شناور) ۹۴ هزار و ۱۳۸ داوطلب ۶۰ کدرشته (شناور)
صبح جمعه ۸ اردیبهشت ۳۲۹ هزار و ۵۵۴ داوطلب ۲۲ کدرشته ۶۷ هزار و ۲۷۸ داوطلب ۲۲ کدرشته ۲۶۲ هزار و ۲۷۶ داوطلب ۲۱ کدرشته
بعدازظهر جمعه ۸ اردیبهشت ۱۲۰ هزار و ۳۶۴ داوطلب ۳۶ کدرشته ۲۴ هزار و ۵۱۷ داوطلب ۳۶ کدرشته ۹۵ هزار و ۸۴۷ داوطلب ۳۶ کدرشته
جمع ۹۵۰ هزار و ۱۶۲ داوطلب ۱۳۲ کدرشته ۲۱۳ هزار و ۱۱۷ داوطلب ۱۳۲ کدرشته ۷۳۷ هزار و ۴۵ داوطلب ۱۲۸ کدرشته

 

همین الان می توانید ثبت نام کنید