انتخاب رشته ریاضی
ثبت نخستین اختراع حوزه علوم انسانی کشور

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ دانشگاه تربیت مدرس اولین اختراع حوزه علوم انسانی کشور از سوی یکی از اعضای هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه را به ثبت رساند.

در رشته تکنولوژی آموزشی کیت تشخیص و مبدل طیف رنگ به کد CMYKK (یک ابزار آموزشی) از سوی جواد حاتمی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس طراحی و از طرف سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران تایید نهایی شد.

ایده فوق ٤ سال پیش ثبت مالکیت فکری شده و ساخت نمونه آزمایشی و برنامه نویسی کامپیوتری آن ٤ سال به طول انجامیده و ٨٠ میلیون ریال برای آن هزینه گردید.

این اختراع بطور مشترک از سوی جواد حاتمی و سید محمد تقی طباطبایی بافقی از دانشجویان وی انجام گرفته و با همکاری دانشگاه تربیت مدرس و یک شرکت دانش بنیان در حال تجاری سازی می باشد.

همین الان می توانید ثبت نام کنید