تغییر زمان آزمون کارشناسی ارشد
جزئیات آزمون سراسری 96 اعلام شد

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ متقاضیان کنکور سراسری ۹۶ می توانند در دفترچه راهنمای ثبت نام، منابع و ضرایب هر یک از گروه های پنجگانه آزمایشی را دریافت و تا فردا اول اسفند فرصت دارند در آزمون ثبت نام نمایند.

کنکور سراسری سال ۹۶ همچون سال های گذشته شامل دو دفترچه سئوالات عمومی و اختصاصی برای گروه های آزمایشی علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجی می باشد.

جزئیات آزمون عمومی کنکور ۹۶

آزمون عمومی برای داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم آموزش متوسطه به منظور تشخیص میزان آمادگی داوطلبان در زمینـه دروس عمـومی و در حدود اطلاعات علمی کتب نظام جدید آموزش متوسطه سالی واحدی مشخص گردید.

جدول مواد آزمون عمومی و ضرایب آن و همچنـین کتب منابع سؤال برای تمامی گروه های آزمایشی
آزمون ضریب کتب منابع طرح سؤال
زبان و ادبیات فارسی ۴ دوره پیش دانشگاهی و سالهای سوم و دوم دبیرستان نظام جدید سالی واحدی آموزش متوسطه
زبان عربی ۲ سالهای سوم و دوم دبیرستان نظام جدید سالی واحدی آموزش متوسطه
فرهنگ و معارف اسلامی * ۳ دوره پیش دانشگاهی و سالهای سوم و دوم دبیرستان نظام جدید سالی واحدی آموزش متوسطه
زبان خارجی (انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی، ایتالیایی) ۲ دوره پیش دانشگاهی و سال سوم دبیرستان نظام جدید سالی واحدی آموزش متوسطه.

اگر داوطلبان اقلیت های مذهبی (کلیمی، مسیحی، زرتشتی) بخواهند به سؤالات معارف غیراسلام پاسخ دهند، ضمن علامتگذاری در بند ۲۵ تقاضانامه ثبت نام اینترنتی باید به سؤالات اقلیت های دینی که از مشترکات همه ادیان رسمی و اعتقاد دینی آنها کـه در دوران تحصـیل آمـوزش می بینند، بر حسب مورد پاسخ گو باشد.

جزئیات آزمون اختصاصی کنکور ۹۶:

آزمون اختصاصی برای داوطلبان نظام جدید (اعم از سالی واحدی و یا ترمی واحدی) و نظام قدیم آموزش متوسطه به منظور تعیین میزان آشـنایی علمی آنان با پایه های اساسی و اصولی رشته های موجود در هر گروه آزمایشی و در حدود اطلاعـات علمـی کتـب نظـام جدیـد سـالی - واحـدی آموزش متوسطه برگزار می گردد.

مواد آزمون اختصاصی هر یک از دروس امتحانی گروههای آزمایشی ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ در دفترچه راهنما درج گردید.

خلاصه جدول زیرگروه های آزمایشی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
زیرگروه مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها (رشته ها در دفترچه کنکور درج شده است)
۱

ریاضی با ضریب ۴، فیزیک با ضریب ۳ و شیمی با ضریب ۲

۲

ریاضی با ضریب ۴، فیزیک با ضریب ۳ و شیمی با ضریب ۳

۳

ریاضی با ضریب ۳، فیزیک با ضریب ۲ و شیمی با ضریب ۳

 

 

خلاصه جدول زیرگروه های آزمایشی گروه آزمایشی علوم تجربی 
زیرگروه مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها (رشته ها در دفترچه کنکور درج شده است)
۱

زمین شناسی با ضریب ۰، ریاضی با ضریب ۲، زیست شناسی با ضریب ۴، فیزیک با ضریب ۲ و شـیمی بـا ضریب ۳

تذکر مهم: برای بهیاران شاغل، نمره درس بهیاری با ضریب ۴ برای رشته پرستاری با تأثیر مثبت در نظر گرفته می شود.

۲

زمین شناسی با ضریب ۱، ریاضی با ضریب ۳، زیست شناسی با ضریب ۴، فیزیک با ضریب ۲ و شـیمی بـا ضریب ۴

۳

زمین شناسی با ضریب ۴، ریاضی با ضریب ۳، زیست شناسی با ضریب ۲، فیزیک با ضریب ۲ و شیمی با ضریب ۲

۴ زمین شناسی با ضریب ۱، ریاضی با ضریب ۴، زیست شناسی با ضریب ۲، فیزیک با ضـریب ۳ و شـیمی بـا ضریب ۲
۵ زمین شناسی با ضریب ۱، ریاضی با ضریب ۳، زیست شناسی با ضریب ۲، فیزیک با ضـریب ۲ و شـیمی با ضریب ۲

 

 

خلاصه جدول زیرگروه های آزمایشی گروه آزمایشی علوم انسانی
زیرگروه مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها (رشته ها در دفترچه کنکور درج شده است)
۱

ریاضی با ضریب ۲، اقتصاد با ضریب ۱، زبان و ادبیات فارسی با ضریب ۴، زبان عربی با ضـریب ۴، تـاریخ و جغرافیا با ضریب ۱، علوم اجتماعی با ضریب ۱، فلسفه و منطق با ضریب ۳ و روانشناسی با ضریب ۱

۲

ریاضی با ضریب ۴، اقتصاد با ضریب ۲، زبان و ادبیات فارسی با ضریب ۲، زبان عربی با ضـریب ۱، تـاریخ و جغرافیا با ضریب ۱، علوم اجتماعی با ضریب ۳، فلسفه و منطق با ضریب ۱ و روانشناسی با ضریب ۲

۳

ریاضی با ضریب  ۴، اقتصاد با ضریب ۳، زبان و ادبیات فارسی با ضریب ۲، زبان عربی با ضـریب ۱، تـاریخ و جغرافیا با ضریب ۱، علوم اجتماعی با ضریب ۲، فلسفه و منطق با ضریب ۱ و روانشناسی با ضریب ۱

۴ ریاضی با ضریب  ۳، اقتصاد با ضریب ۲، زبان و ادبیات فارسی با ضریب ۲، زبان عربی با ضـریب ۱، تـاریخ و جغرافیا با ضریب ۳، علوم اجتماعی با ضریب ۲، فلسفه و منطق با ضریب ۲ و روانشناسی با ضریب ۳
۵ ریاضی با ضریب  ۳، اقتصاد با ضریب ۲، زبان و ادبیات فارسی با ضریب ۲، زبان عربی با ضـریب ۱، تـاریخ و جغرافیا با ضریب ۱، علوم اجتماعی با ضریب ۳، فلسفه و منطق با ضریب ۲ و روانشناسی با ضریب ۳
 برای دانش آموزان و فارغ التحصیلان دوره پیش دانشگاهی نظام جدید آموزش متوسطه رشته علوم و معارف اسلامی، کد گواهینامه پیش دانشگاهی ۱۸ (برابر جدول شماره ۱۱ دفترچه کنکور ۹۶)، نمره درس اصول عقاید و فقه با ضریب ۳ برای رشته های متناسب با نوع گواهینامه مربوطه با تأثیر مثبت در نظر گرفته شده است.

 

 

خلاصه جدول زیرگروه های آزمایشی گروه آزمایشی هنر  
زیرگروه مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها (رشته ها در دفترچه کنکور درج شده است)
۱

درک عمومی هنر با ضریب ۴، درک عمومی ریاضی - فیزیک با ضریب ۱، ترسیم فنی با ضـریب ۱، خلاقیـتتصویری و تجسمی با ضریب ۴، خلاقیت نمایشی با ضریب ۱، خلاقیت موسیقی با ضریب ۱ و خواص مواد با ضریب ۱

۲

درک عمومی هنر با ضریب ۳، درک عمومی ریاضی - فیزیک با ضریب ۳، ترسیم فنی با ضـریب ۲، خلاقیـتتصویری و تجسمی با ضریب ۴، خلاقیت نمایشی با ضریب ۱، خلاقیت موسیقی با ضریب ۱ و خواص مواد با ضریب ۱

۳

درک عمومی هنر با ضریب ۳، درک عمومی ریاضی - فیزیک با ضریب ۱، ترسیم فنی با ضـریب ۲، خلاقیـتتصویری و تجسمی با ضریب ۲، خلاقیت نمایشی با ضریب ۱، خلاقیت موسیقی با ضریب ۱ و خواص مواد با ضریب ۱

۴ درک عمومی هنر با ضریب ۳، درک عمومی ریاضی - فیزیک با ضریب ۱، ترسیم فنی با ضـریب ۱، خلاقیـتتصویری و تجسمی با ضریب ۲، خلاقیت نمایشی با ضریب ۴، خلاقیت موسیقی با ضریب ۴ و خواص مواد با ضریب ۱
۵ درک عمومی هنر با ضریب ۳، درک عمومی ریاضی - فیزیک با ضریب ۱، ترسیم فنی با ضـریب ۱، خلاقیـتتصویری و تجسمی با ضریب ۱، خلاقیت نمایشی با ضریب ۱، خلاقیت موسیقی با ضریب ۴ و خواص مواد با ضریب ۱
جذب دانشجو در رشته های تحصیلی آموزش ارتباط تصویری، ارتباط تصویری، طراحی پارچه، طراحی صحنه، طراحی لباس، عکاسی، کاردانی هنرهای تجسمی، کتابت و نگارگری، مجسمه سازی و نقاشی (از زیرگروه یک)، طراحی صـنعتی (از زیرگـروه دو)، ادبیـات نمایشـی، بـازیگری و نمایش عروسکی (از زیرگروه چهار)، آهنگسازی، نوازندگی موسیقی ایرانی و نوازندگی موسیقی جهانی (از زیرگروه پنج) در آزمون سراسری سال ۹۶ به صورت متمرکز و با شرایط خاص انجام می شود.
داوطلبان علاقه مند به این رشته ها باید به توضیحات تذکر مهـم ذیل بند ۸ از بخش مراحل آزمون (روش پذیرش دانشجو) دفترچه راهنما توجه کنند.

 

خلاصه جدول زیرگروه های آزمایشی گروه آزمایشی زبان خارجی
زیرگروه مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها (رشته ها در دفترچه کنکور درج شده است)
۱

زبان و ادبیات فارسی با ضریب ۴، زبان عربی با ضریب ۲، فرهنگ و معارف اسلامی با ضریب ۳، زبان خارجی با ضریب ۲، زبان تخصصی انگلیسی با ضریب ۴

۲

زبان و ادبیات فارسی با ضریب ۴، زبان عربی با ضریب ۲، فرهنگ و معارف اسلامی با ضریب ۳، زبان خارجی آلمانی با ضریب ۲، زبان تخصصی آلمانی با ضریب ۴

۳

زبان و ادبیات فارسی با ضریب ۴، زبان عربی با ضریب ۲، فرهنگ و معارف اسلامی با ضریب ۳، زبان خارجی فرانسه با ضریب ۲، زبان تخصصی فرانسه با ضریب ۴

۴ زبان و ادبیات فارسی با ضریب ۴، زبان عربی با ضریب ۲، فرهنگ و معارف اسلامی با ضریب ۳، زبان خارجی با ضریب ۴

 

منابع آزمونهای اختصاصی گروههای آزمایشی

گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی:

از تمامی شرکت کنندگان فارغ التحصیل و دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی نظام جدید آموزش متوسـطه و همچنـین کلیـه فـارغ التحصـیلان نظام قدیم آموزش متوسطه این گروه آزمایشی دروس ریاضیات، فیزیک و شیمی در حـدود اطلاعـات علمـی کتـب دوره پـیش دانشـگاهی و سالهای سوم و دوم دبیرستان رشته ریاضی فیزیک نظام جدید سالی واحدی آموزش متوسطه امتحان گرفته می شود.

علاوه بر دروس فوق، در درس فیزیک از کتاب فیزیک ۱ و آزمایشگاه سالی واحدی نیز سؤال طرح می شود.

گروه آزمایشی علوم تجربی:

از تمامی شرکت کنندگان فارغ التحصیل و دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی نظام جدید آموزش متوسـطه و همچنـین کلیـه فـارغ التحصـیلان نظام قدیم آموزش متوسطه این گروه آزمایشی دروس زمین شناسی، ریاضی، زیست شناسی، فیزیک و شیمی در حدود اطلاعات علمـی کتـب دوره پیش دانشگاهی و سالهای سوم و دوم دبیرستان رشته علوم تجربی نظام جدید سالی واحدی آموزش متوسطه امتحان گرفته می شود.

سؤالات درس زمین شناسی منحصراً از کتب دوره پیش دانشگاهی و سال سوم طرح می شود. علاوه بر دروس فوق، در درس فیزیک از کتاب فیزیک  ۱و آزمایشگاه سالی واحدی نیز سؤال طرح می گردد.

فقط دارندگان دیپلم بهیاری که به حرفه بهیاری نیز اشتغال دارند، برای استفاده از سـهمیه بهیاران در رشته پرستاری، درس بهیاری شامل دروس مراقبت های بهیاری (دستگاه گوارش، دستگاه عضلانی، اسکلتی، پوست، دسـتگاه تولیـد مثل، دستگاه ادراری، بیماریهـای گـوش و حلـق و بینـی و چشـم، دسـتگاه قلـب و عـروق و خـون و دسـتگاه تـنفس)، تغذیـه و رژیم های درمانی، زیست شناسی اختصاصی، بهداشت روانی، بهداشت عمومی، اخلاق و مقررات بهیاری و فن بهیاری عـلاوه بـر دروس اختصاصی فوق پیش بینی گردید.

گروه آزمایشی علوم انسانی:

شرکت کنندگان فارغ التحصیل و دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی نظام جدید آموزش متوسـطه و همچنـین کلیـه فـارغ التحصـیلان نظام قدیم آموزش متوسطه این گروه آزمایشی دروس ریاضی، اقتصاد، زبان و ادبیات فارسی، زبان عربی، تاریخ و جغرافیا، علوم اجتماعی، فلسـفه و منطق و همچنین روانشناسی در حدود اطلاعات علمی کتب مشخص شده رشته ادبیات و علوم انسـانی نظـام جدیـد سـالی واحـدی آمـوزش متوسطه امتحان گرفته می شود.

تبصره- ریاضیات (کتب پیشدانشگاهی و سالهای سوم، دوم و اول)، اقتصاد (کتاب سال دوم)، زبـان و ادبیـات فارسـی (کتـب پـیش دانشـگاهی و سالهای سوم و دوم)، زبان عربی (کتب پیش دانشگاهی و سالهای سوم و دوم)، تاریخ و جغرافیا (کتـب پـیش دانشـگاهی و سـالهـای سـوم و دوم)، علوم اجتماعی (کتب پیش دانشگاهی، سالهای دوم و سوم)، فلسفه و منطق (فلسفه براساس کتب پیش دانشـگاهی و سـال سـوم و منطـق براساس کتاب سال سوم) و روانشناسی (کتاب سال سوم).

جهت دانش آموزان و فارغ التحصیلان دوره پیش دانشگاهی نظام جدید آموزش متوسطه رشته علوم و معارف اسلامی، کد گواهینامه پیش دانشگاهی ۱۸ (برابر جدول شماره ۱۰ دفترچه کنکور ۹۶)، درس اصول عقاید و فقه در سطح اطلاعات علمی دارندگان گواهینامه دوره پیش دانشگاهی رشته مذکور، علاوه بر دروس اختصاصی فوق پـیش بینـی گردید.

گروه آزمایشی هنر:

همه شرکت کنندگان فارغ التحصیل و دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی نظام جدید آموزش متوسـطه و همچنـین کلیـه فـارغ التحصـیلان نظام قدیم آموزش متوسطه این گروه آزمایشی بر اساس اطلاعات و درک عمومی هنر برای شناسایی استعداد و توانائی های هنری امتحان گرفته می شود.

شرکت کنندگان اعم از داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم آموزش متوسطه این گروه آزمایشی بر اساس اطلاعات و درک عمومی هنر بـرای شناسایی استعداد و تواناییهای هنری، آزمونهای درک عمومی هنر، درک عمومی ریاضی- فیزیک، ترسیم فنی، خلاقیت تصـویری و تجسـمی، خلاقیت نمایشی، خلاقیت موسیقی و خواص مواد امتحان گرفته می شود.

بخشی از سؤالهای تخصصی گروه آزمایشی هنر از کتابهای کارگاه هنر کد ۱ و ۲، سیر هنـر در تـاریخ کد ۱ و ۲، انسان، فضا، طراحی، آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران، مبانی هنرهای تجسمی، طراحی کد ۱و ۲، آشنایی با بناهای تاریخی، خـط در گرافیک، ترسیم فنی و نقشه کشی، کارگـاه نقاشـی، عکاسـی، طراحی اندام و لباس، کارگاه طراحی نقوش سنتی، حجم سازی، آشنایی با صنایع دسـتی ایران و مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی طراحی می شود.

گروه آزمایشی زبانهای خارجی:

از شرکت کنندگان اعم از داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم آموزش متوسطه این گروه آزمایشی که زبان خـارجی امتحـانی آنـان انگلیسـی، آلمانی و یا فرانسه است از درس زبان خارجی تخصصی با ضریب ۴ امتحان گرفته می شود.

همین الان می توانید ثبت نام کنید