بهترین منابع آزمون کارشناسی ارشد سم شناسی پزشکی
تصویب درسنامه رشته هوشبری با مشارکت دانشگاههای علوم پزشکی 

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ دکتر جمشید حاجتی دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی بیان نمود: درسنامه رشته هوشبری با مشارکت دانشگاههای علوم پزشکی تصویب شد.

جلسه مدیران گروه های آموزشی رشته هوشبری سراسر کشور در دی ماه ۹۵۵ در محل دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی تشکیل گردید.

دکتر جمشید حاجتی گفت: در جلسه فوق ضمن بازنگری برنامه درسی مقطع کارشناسی پیوسته هوشبری، تهیه درسنامه رشته هوشبری با مشارکت دانشگاههای علوم پزشکی تصویب شد و قرار شد از این پس هر چهار ماه (بصورت فصلی) جلسه مدیران گروههای آموزشی دانشگاهها به منظور پیگیری مسائل آموزشی برگزار خواهد شد.

دبیر شورای آموزش علوم پزشکی، بهداشت و تخصصی افزود: امکان ادامه تحصیل دانشجویان رشته هوشبری و برنامه ریزی آموزشی آنان را از مسائل مورد بررسی در این جلسه عنوان نمود و پیگیری در این خصوص نیاز مبرم مراکز آموزشی کارشناسی هوشبری به مربی آموزشی، تامین کادر آموزشی مناطق محروم کشور و فراهم کردن تمهیدات لازم جهت ارتقا کیفیت آموزشی دروس عملی این رشته از دیگر مباحثی بود که در مورد آن بحث و تبادل نظر گردید.

همین الان می توانید ثبت نام کنید