اگرواکولوژیک
ارشد علوم و مهندسی جنگل در دانشگاه تربیت مدرس راه اندازی شد

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ مدیر دفتر برنامه ریزی گسترش و بازنگری دانشگاه  تربیت مدرس سعید مینایی در نشست شورای دانشگاه تربیت مدرس بیان نمود: مجوز راه اندازی دوره کارشناسی ارشد علوم و مهندسی جنگل تصویب شد.

لزوم آموزش و انجام تحقیقات در خصوص زمینه های تخصصی علوم مهندسی جنگل موجب تربیت نیروی انسانی متخصص متناسب با توسعه بهره بردای از جنگل ها می گردد.

افزایش روز افزون دیدگاه های محیط زیستی و ضرورت آموزش متخصصان به منظور حداقل کردن اثرات منفی زیست محیطی عملیات جنگل از جمله این دلایل می باشد.

سعید مینایی گفت: فارغ التحصیلان این رشته می توانند طراحی کامل شبکه های حمل و نقل جنگی، شامل خطوط ارتباطی و مسیرهای کامیون رو و مسیرهای چوب کشی و خروج مقطوعات از عرصه را به صورت بهینه انجام داده و در اجرای آن نظارت نمایند.

فارغ التحصیلان این رشته می توانند در بخش اجرایی دفاتر بهره برداری و راه سازی جنگل ها و مراتع کشور در تهیه طرح های بهره برداری و اجرای آن مشغول به کار گردند.

در آخر سعید مینایی درباره اعضای هیات علمی مدرس رشته، ‌امکانات دانشکده، ‌برنامه درسی رشته، ‌سابقه رشته در دانشگاه تربیت مدرس و سایر دانشگاهها و نیز بررسی موضوع راه اندازی آن در کمیسیون برنامه ریزی جامع آموزشی و شورای آموزشی دانشگاه سخنرانی نمود.

همین الان می توانید ثبت نام کنید