ارشد سم شناسی پزشکی برای دارندگان لیسانس گیاه پزشکی
بازگشایی راه ایجاد دانشگاه خصوصی در علوم پزشکی

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ راهبردهای کلی مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی سلامت بمنظور ایجاد زمینه لازم برای مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی و تحقق اهداف متعالی بسته‌ های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی تدوین و از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت ابلاغ گردید.

برنامه‌ های تحول و نوآوری در آموزش پزشکی، به‌ عنوان نقشه راه حوزه آموزش علوم پزشکی کشور با هدف دستیابی به مرجعیت علمی در آموزش عالی سلامت و ارتقای پاسخگویی به نیازهای سلامت کشور تدوین‌ گردید.

ابلاغ راهبردها به دانشگاه های علوم پزشکی کشور

در این راهبردها آمده ، جمهوری اسلامی ایران ظرفیت های بالقوه ای برای تبدیل شدن به قطب علمی در منطقه و جهان در حیطه های مختلف علوم پزشکی دارد و این مساله یکی از مهمترین تکالیف حوزه آموزش پزشکی کشور می باشد که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم  می باشد.

با توجه به پیشرفت‌های شگرف کشور در عرصه های دانش پزشکی و سلامت زمینه برای جلب مشارکت و سرمایه گذاری در این بخش فراهم گردید و در دوران پسا تحریم نیز امکان توسعه مشارکت سرمایه‌گذاری در این بخش را بیش از پیش فراهم شده، که توجه به این امر در بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی به عنوان یک محور مهم لحاظ گردید.

ایجاد زمینه لازم برای مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی سلامت و در جهت تحقق اهداف متعالی بسته‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و با استناد به مصوبه ۲۵ مهر ۹۵ دویست و پنجاه و ششمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی، راهبردهای کلی مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی سلامت تدوین‌ و ابلاغ گردید.

در ماده یک این راهبردها بر تاسیس موسسات خصوصی آموزش عالی سلامت با تاکید بر جلب مشارکت دانشگاههای معتبر جهان تاکید گردید.

امکان تاسیس موسسات خصوصی آموزش عالی سلامت

در این ماده آمده است: بخش خصوصی در چارچوب ضوابط ذیل امکان تاسیس موسسات خصوصی آموزش عالی سلامت را دارا می باشد:

دارا بودن منابع لازم برای راه اندازی موسسه آموزش عالی خصوصی که میزان این منابع با توجه به ماهیت فعالیت از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت تعیین می کند و در آیین نامه اجرایی تاسیس موسسات آموزش عالی خصوصی آورده شده است.

دارا بودن ظرفیت جلب مشارکت دانشگاه های معتبر جهان که از سوی شورای عالی ارزشیابی وزارت بهداشت و با در نظرگرفتن دانشگاه های برتر در نظام های رتبه بندی شانگهای، QS و ESI مورد تایید  می باشد.

طبق تبصره این ماده، شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور پس از ارائه مدارک مثبته توانمندی مالی برای تاسیس موسسه آموزش عالی خصوصی نسبت به صدور موافقت اصولی اقدام می کند.

بخش خصوصی پس از آماده سازی زیرساخت های لازم طبق مفاد اساسنامه های دانشکده های رشته های گروه پزشکی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و معیارهای ارزیابی دبیرخانه های مرتبط در معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درخواست صدور مجوز راه اندازی رشته ها طبق ضوابط موجود در مورد سایر دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی را می کند.

طبق تبصره دیگر این ماده، متقاضیان راه اندازی موسسات خصوصی که به منظور تامین نیازهای اولویت دار کلان مناطق آمایشی، در یکی از مناطق اقدام به تاسیس موسسه کنند، از اولویت صدور مجوز برخوردار می شوند.

تبصره دیگر این ماده نیز تاکید دارد که طبق مصوبه دویست و بیست و سومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تاسیس موسسات آموزش عالی خصوصی در استان تهران، نیاز به مصوبه آن شورا دارد.

تعیین میزان مشارکت در ارائه خدمات آموزشی

در ماده دوم، مشارکت بخش خصوصی در ارائه بخشی از خدمات آموزشی تشریح گردید.

طبق این ماده، برخی مراکز خصوصی در کشور، ظرفیت های قابل توجهی برای آموزش های علوم پزشکی از قبیل آموزش های بالینی فراهم کرده اند که وزارت بهداشت می تواند از این ظرفیت ها برای بخشی از آموزش نیروهای مورد نیاز خود در چارچوب اصول اعلام شده استفاده نماید.

لذا مراکز خصوصی می توانند در قالب یک قرارداد روشن با دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی مجری رشته مقاطع تحصیلی مختلف، برخی واحدهای درسی دانشجویان خصوصا در تحصیلات تکمیلی از قبیل دوره های کارآموزی، کارورزی، فلوشیپ، فوق تخصصی و ... را در عرصه خود ارائه نمایند.

نیز مراکز خصوصی که متقاضی چنین مشارکتی می باشند ضمن رعایت استانداردهای اعتباربخشی آموزشی و درمانی ابلاغی از سوی وزارت بهداشت، ضرورت دارد شرایط لازم را برای برگزاری این آموزش ها طبق مفاد آیین نامه تاسیس موسسات آموزشی عالی خصوصی فراهم نمایند.

ارزیابی اولیه و نظارت و ارزشیابی روند برگزاری دوره ها بر عهده دبیرخانه های مرتبط در معاونت آموزشی وزارت بهداشت می باشد.

صدور مدرک دانش آموختگی به صورت دوگانه از سوی مرکز خصوصی و دانشگاه مربوطه

تبصره این ماده تاکید دارد که مراکز درمانی خصوصی و غیردولتی که امکانات و ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری لازم برای برگزاری مستقل یک یا چند دوره فلوشیپ را دارا می باشند، می توانند در قالب یک قرارداد مشخص و با نظارت و تحت پوشش یکی از دانشگاه های علوم پزشکی مجری آن دوره ها، به صورت برنامه های مشترک دوره فلوشیپ و فوق تخصصی مربوطه را برگزار نمایند.

در این شرایط مدرک دانش آموختگی به صورت دوگانه از سوی مرکز خصوصی و دانشگاه مربوطه صادر می شود.

ماده سه این راهبرد بر مشارکت بخش خصوصی در سایر فرآیندهای آموزشی اشاره می کند.

امکان مشارکت بخش خصوصی در فرآیندهای اعتباربخشی

طبق این ماده، بسیاری از فرآیندهای آموزشی دیگر مانند فرآیندهای اعتباربخشی، تدوین و بازنگری کوریکولوم ها، بخشی از فرآیندهای مدیریت آموزشی دانشگاه و یا دانشکده، استانداردسازی، خدمات آزمایشگاهی آموزشی و ... قابل واگذاری به بخش خصوصی می باشد.

لذا بخش خصوصی می تواند با راه اندازی شرکت های دانش بنیان و رعایت کلیه ضوابط و شرایط تاسیس و فعالیت این شرکتها، نسبت به مشارکت در ارائه خدمات آموزشی اقدام نماید.

فرآیندهای قابل واسپاری در قالب دستور العمل های اجرایی جداگانه  و شفاف متعاقبا تدوین و ابلاغ می شود.

اعلام جداگانه دستورالعمل موضوعات مالی مشارکت بخش خصوصی

در این راهبرد درباره مسائل مالی نیز تاکید شده است؛ تمامی مسائل مالی مرتبط با مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی سلامت، اعم از هزینه تمام شده خدمات، شهریه های دانشجویی، سود مشارکت احتمالی، هزینه های سرباری و ... در قالب دستورالعمل های اجرایی جداگانه به اطلاع متقاضیان می شود.

این راهبردها از سوی دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر ابلاغ گردید و دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت نیز در هامش این نامه تاکید نمود : «اقدام بسیار مهم و ضروری می باشد. امیدوارم حداکثر استفاده از ظرفیت ارزشمند بخش خصوصی در امر آموزش گردد.»

همین الان می توانید ثبت نام کنید