استقلال رشته دکتری «حقوق زن در اسلام»

یک شنبه ۵ دی

محمد اسحاقی افزود: با توجه به نیازها، ارزیابی ها و سنجش وضعیت این عرصه، رشته دکتری زن و خانواده در دست بررسی می باشد و در اواخر کارهستم ولی به جمع بندی نیازمندیم.

شورای عالی آموزش و پرورش
استقلال رشته دکتری «حقوق زن در اسلام»

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ محمد اسحاقی رئیس کار گروه مطالعات زنان شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی بیان نمود: گرایش حقوق زن در اسلام، امسال کد رشته مستقل یافته، امیدواریم بتوانیم در چندین دانشگاه معتبر کشور آن را راه اندازی نماییم.

رشته  مطالعات زنان و خانواده در نظام آموزشی کشور در مقطع کارشناسی ارشد دارای دو گرایش و در مقطع دکتری نیز دارای یک گرایش حقوق زن در اسلام می باشد.

محمد اسحاقی گفت: گرایش حقوق زن در اسلام، امسال کد رشته مستقل یافت و امید داریم در چندین دانشگاه معتبر کشور رشته دکتری حقوق زن در اسلام را راه اندازی نماییم.

محمد اسحاقی افزود: با توجه به نیازها، ارزیابی ها و سنجش وضعیت این عرصه، رشته دکتری زن و خانواده در دست بررسی می باشد و در اواخر کارهستم ولی به جمع بندی نیازمندیم.

رئیس کار گروه مطالعات زنان شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی بیان نمود: دکتری رشته حقوق خانواده در اسلام درحال بررسی می باشد و بعد از بررسی این دو رشته شاهد یک تحرک در حوزه دانش خانواده و زنان در جامعه علمی کشور می باشیم.

همین الان می توانید ثبت نام کنید

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت