شورای عالی آموزش و پرورش
استقلال رشته دکتری «حقوق زن در اسلام»

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ محمد اسحاقی رئیس کار گروه مطالعات زنان شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی بیان نمود: گرایش حقوق زن در اسلام، امسال کد رشته مستقل یافته، امیدواریم بتوانیم در چندین دانشگاه معتبر کشور آن را راه اندازی نماییم.

رشته  مطالعات زنان و خانواده در نظام آموزشی کشور در مقطع کارشناسی ارشد دارای دو گرایش و در مقطع دکتری نیز دارای یک گرایش حقوق زن در اسلام می باشد.

محمد اسحاقی گفت: گرایش حقوق زن در اسلام، امسال کد رشته مستقل یافت و امید داریم در چندین دانشگاه معتبر کشور رشته دکتری حقوق زن در اسلام را راه اندازی نماییم.

محمد اسحاقی افزود: با توجه به نیازها، ارزیابی ها و سنجش وضعیت این عرصه، رشته دکتری زن و خانواده در دست بررسی می باشد و در اواخر کارهستم ولی به جمع بندی نیازمندیم.

رئیس کار گروه مطالعات زنان شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی بیان نمود: دکتری رشته حقوق خانواده در اسلام درحال بررسی می باشد و بعد از بررسی این دو رشته شاهد یک تحرک در حوزه دانش خانواده و زنان در جامعه علمی کشور می باشیم.

همین الان می توانید ثبت نام کنید