علوم پزشکی مجازی
عدم تایید دوره های مجازی دکتری دانشگاه آزاد توسط وزارت علوم

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم بیان نمود: مجوزی که وزارت علوم به دانشگاه آزاد برای دوره مجازی ارایه داده، فقط جهت کارشناسی ارشد مجازی واحد تهران آن هم رشته هایی که در تهران دایر می باشد.

این دانشگاه فقط دوره مجازی رشته های غیر تجربی و حداکثر در مقطع کارشناسی ارشد و متمرکز در تهران را می تواند مجازی برگزار نماید، آن هم رشته هایی که برای در مقطع روزانه دایر می باشد و مجوز راه اندازی آن اخذ شده، نه اینکه بخواهند رشته جدیدی راه اندازی نماید.

مجتبی شریعتی نیاسر اشاره نمود: وضعیت دوره‌ های مجازی دکتری دانشگاه آزاد که در دوره‌ های  قبل برگزار گردید و اینکه آیا قانونی است یا غیر قانونی می باشد و اینکه وضعیت آن به چه صورت می باشد باید راهکاری اتخاذ گردد. هنوز دراین مورد تصمیم گیری نگردیده است.

همین الان می توانید ثبت نام کنید