علوم پزشکی
برگزاری چهارمین آزمون الکترونیک پیش کارورزی

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ 4مین آزمون الکترونیک پیش کارورزی در دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان، تهران، یزد و کرمان امروز پنجشنبه ۱۸ آذر ۹۵ برگزار گردید.

در این دوره از آزمون الکترونیک پیش کارورزی تعداد ۲۰۰ نفر از دانشجویان متقاضی از سراسر کشور شرکت نمودند.

دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت نیز از اجرای آزمون الکترونیک پیش کارورزی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بازدید نمود.

این دومین آزمون میان دوره پیش کارورزی در سال ۱۳۹۵  می باشد که به منظور تسریع در ورود دانشجویان پزشکی واجد شرایط به مقطع کارورزی و به صورت مبتنی برکامپیوتر برگزار می گردد.

هماهنگی طراحی سوالات و اجرای آزمون با مشارکت نمایندگان مناطق آمایشی توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شده و دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی و مرکز سنجش وزارت بهداشت بر این فرآیند نظارت دارند.

همین الان می توانید ثبت نام کنید