بهداشت دهان و دندان
بازنگری برنامه دکتری دندانپزشکی انجام شد

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ دکتر سعید عسگری دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی اعلام نمود: اجرای بازنگری برنامه آموزشی دوره دکتری دندانپزشکی عمومی وارد مرحله دوم گردید.

جلسه‌ ای به‌ منظور بررسی گزارش اقدامات انجام شده مرحله اول بازنگری و ترسیم علمیاتی ادامه برنامه تشکیل گردید که  نمایندگان مرکز تعالی دندانپزشکی و مسئولین دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی جزئیات اجرایی مرحله دوم را بررسی و ترسیم نمودند.

دکتر سعید عسگری بیان نمود: در راستای طرح تحول آموزش پزشکی و مأموریت های ویژه مشخص شده در مناطق آمایشی کشور، مرکز تعالی دندانپزشکی واقع در کلان منطقه ۹ آمایشی با نظارت و هدایت راهبردی دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی با نگاه به اهداف ترسیم گردیده و مشکلات اجرایی کوریکولوم دندانپزشکی عمومی، از ابتدای سالجاری در اقدامی سازمان یافته اقدام به بازنگری کوریکولوم برنامه آموزشی نمود.

با توجه به لزوم استفاده حداکثری از مشارکت تمامی دست‌ اندکاران آموزشی و خصوصاً اعضای هیات علمی و نخبگان این رشته، با بهره‌ برداری از سامانه اینترنتی طراحی شده، اطلاعات و پیشنهادات لازم از سراسر کشور در حال جمع‌آوری و سازماندهی می باشد.

قرار شد تا اطلاعات بصورت دقیقی سازماندهی گردد و نظرات خبرگان و نمایندگان دانشکده‌ های دندانپزشکی سراسر کشور در اختیار گروه‌های تخصصی/ راهبردی برای بررسی و ارائه راهکارهای مناسب برای بازمهندسی برنامه آموزشی قرار گیرد.

دکتر سعید عسگری گفت: این گروه‌ها در چارچوب مقررات و با هدایت کمیسیون برنامه‌ریزی و راهبردی دبیرخانه تشکیل شده و در فرآیندی مشخص، براساس اطلاعات و پیشنهادات دریافتی و با مشاوره مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت تا پایان امسال برنامه آموزشی رشته دندانپزشکی عمومی را بازبینی و بازنگری می گردد.