علوم پزشکی
اعلام نتایج پذیرش دستیار تخصصی پزشک خانواده

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3 گام به نقل از مهر؛ آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشک خانواده از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت اعلام نتایج گردید.

پذیرفته شدگان آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشک خانواده باید از روز سه شنبه ۹ آذرماه ۹۵ به دانشگاه محل پذیرش مراجعه و اقدام به  ثبت نام نمایند.

پذیرفته شدگان در هنگام ثبت نام باید با توجه به سهمیه پذیرش خود، اصل مدارک لازم جهت استفاده از سهمیه مربوط ( نوع پذیرش به دانشگاههای علوم پزشکی محل آموزش اعلام شده است) را طبق مندرجات راهنماها و دستورالعمل های مربوط، به دانشگاه محل پذیرش ارائه نمایند.

عدم ثبت نام در موعد مقرر و یا عدم شروع به آموزش در زمانهای اعلام شده و نیز اعلام انصراف پس از شروع به آموزش جهت پذیرفته شدگان به منزله انصراف قطعی فرد پذیرفته شده محسوب خواهد شد و از شرکت در آزمون نوبت آینده محروم می گردد.

تعداد ۱۱۰ نفر در آزمون دستیاری پزشک خانواده امسال شرکت نمودند که از این تعداد ۸۰ نفر مجاز به انتخاب رشته گردیدند که در نهایت ۶۰ نفر در نتایج نهایی پذیرفته گردیدند.

همین الان می توانید ثبت نام کنید