شورای عالی آموزش و پرورش
تصمیمات ۲ وزارتخانه درباره رشته روانشناسی بالینی

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت بیان نمود: جلسات مشترک وزارتخانه های علوم و بهداشت درباره روانشناسی بالینی برگزار شد و امیدواریم با ارائه راهکار مشترک این موضوع در هفته های آتی به نتیجه برسند.

جلسات کمیته مشترک وزارتخانه های علوم و بهداشت به ریاست دکتر نجفی مشاور رئیس جمهور پیرامون رشته روانشناسی بالینی در حال برگزاری می باشد و عدم اعلام رشته روانشناسی بالینی در آزمون دکتری ۹۶ وزارت علوم و ایجاد شائبه میان داوطلبان در مورد واگذاری این رشته به وزارت بهداشت بررسی می گردد. 

همچنین تعدادی از صاحبنظرانی که عضو این کمیته می باشند در حال پیش بردن بحث ها می باشند و نظرات گروه های مختلف اخذ شد و امیدواریم که آنچه به صلاح کشور و آنچه صلاح آموزش عالی و آموزش پزشکی به طور عام می باشد، بدست آید.

مهمتر اینکه نتیجه این موضوع باید به کار مردم بیاید چرا که آموزش های ما در حیطه سلامت در نهایت تاثیرگذاری اش برای سلامت مردم می باشد.

دکتر باقر لاریجانی در پاسخ به اینکه داوطلبان دکتری در انتظار تصمیم این جلسه به سر می برند، گفت: این جلسات ادامه دارد و برخی از این بحث ها موضوعات جنبی متعددی دارد . ما در بحث های گذشته به یک تفاهمی درباره بین رشته ای ها رسیدیم و دستورالعملی را با وزارت علوم توافق نمودیم که در حوزه سلامت آن را به دانشگاه ها ابلاغ شد، این ابلاغ به این دلیل صورت گرفت که دانشگاه ها سیاست بین رشته ای را جدی بگیرند.

در زمینه رشته روانشناسی بالینی هم تلاش های خود را انجام داده ایم و امیدواریم در هفته های آتی به نتیجه برسد.

در رشته روانشناسی گرایش های متعددی وجود دارد. روانشناسی بحث های معرفتی زیادی دارد و به هر حال طبیعی می باشد که یک طرف بحث های روانشناسی و یک طرح بحث های سلامت و بالینی می باشد.

در قسمتی از گرایش های روانشناسی که جنبه بالینی دارد بالاخره بحث های مرتبطی وجود دارد که امیدواریم با همکاری با هم راهکارهایی را پیدا کنیم که دانش آموختگان این رشته هم در روانشناسی تبحر داشته باشند و هم بتوانند از تجربه فیلدهای بالینی استفاده بیشتری کنند.

وی درخصوص نگرانی داوطلبان که به طور کامل یک وزارتخانه متولی این رشته شود، بیان نمود: آنچه که اکنون پیش می رود این است که ما همه ابعاد را چه برای دانشگاه هایی که آموزش می دهند و چه برای دانشگاه هایی که می خواهد متکفل آموزش این رشته باشند، مورد توجه قرار داده ایم و بالاخره یک تیم دانشگاهی در این زمینه تصمیم می گیرند.

 طبعا تصمیم درباره رشته روانشناسی بالینی مورد توافق وزارتین قرار می گیرد و بعد از آن به دانش آموختگان و داوطلبان اعلام خواهد شد.

همین الان می توانید ثبت نام کنید