ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه وزارت بهداشت
پذیرش قانونی و مجوز دار همه رشته های دانشگاه آزاد

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ مجتبی علوی فاضل سخنگوی دانشگاه آزاد اعلام نمود: همه رشته های دانشگاه آزاد برای سال تحصیلی ۹۵-۹۶ و سال های گذشته این دانشگاه دارای مجوز می باشند.

وزارت علوم به صورت مرحله به مرحله رشته های  دانشگاه آزاد را بررسی و تصویب نمود و  تمامی رشته های این دانشگاه دارای مجوز می باشند.

مجتبی علوی فاضل افزود: پذیرش های  دانشگاه آزاد در سال های گذشته و سال تحصیلی ۹۵-۹۶ قانونی هستند و هیچ مشکلی ندارند.

رشته هایی که طی سال های گذشته نیز در این دانشگاه ایجاد و راه اندازی گردیدند هیچ مشکلی ندارند و دارای مجوز می باشند، وزارت علوم طی مراحل مختلف رشته های این دانشگاه را بررسی و نتایج بررسی را اعلام می نماید.

همچنین اعلام رشته های جدید مجوز دار این دانشگاه به معنی عدم مجوز رشته های قبلی این دانشگاه نمی باشد.

در چند روز اخیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فهرست رشته های دانشگاه آزاد را که به تازگی در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مجاز شده اند برای ورودی های جدید اعلام نمود.