جلسه کنکور
تجمیع برگزاری آزمونها  آزاد و سراسری

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ دکتر ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اعلام نمود: آزمون های پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد با دانشگاه های وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت تجمیع گردید ولی شیوه پذیرش منوط به ابلاغ شیوه نامه می باشد.

این تصمیم شورای سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی در جدیدترین جلسه خود گرفته شد.

طبق این تصمیم یک کنکور سراسری در مقطع کارشناسی ارشد برگزار می گردد و دانشگاه آزاد نیز از طریق همین کنکور پذیرش می کند. نیز در مورد رشته های علوم پزشکی نیز در وزارت بهداشت یک آزمون کارشناسی ارشد برگزار می گردد و دانشگاه آزاد از طریق آن پذیرش دانشجو می نماید.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: سنجش تصمیم نهایی برگزاری یک آزمون کارشناسی ارشد می باشد ولی در مورد روند پذیرش و اینکه آیا فرم انتخاب رشته مستقل برای دانشگاه آزاد وجود داشته باشد یا خیر، منوط به تصویب شیوه نامه پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی می باشد. 

دانشگاه آزاد در همین زمینه پیشنهاداتی به شورای سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی ارائه نمود که این پیشنهادات بررسی می گردد و پس از تصویب نهایی شیوه نامه این موضوع نهایی می گردد.

دکتر خدایی گفت: شورای سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی در نهایت تا آبان ماه شیوه نامه اجرایی را به دانشگاه ها ابلاغ می نماید.

منابع طبق سرفصل های امتحانی می باشد و همه سرفصل ها نیز توسط شورای گسترش دانشگاه ها تصویب می شود که طبق این منابع برای آزمون دکتری در دانشگاه آزاد و دانشگاه های دولتی یکی می باشد.

وی گفت: ۵۰ درصد نمره باید طبق سوابق تحصیلی و مصاحبه باشد که در این زمینه دانشگاهها اختیار دارند. دانشگاه آزاد هم از این اختیار مستثنی نمی باشد و این تصمیم که واحدها مصاحبه را برگزار کنند یا آن را در یک جا تجمیع کنند، تصمیم خود دانشگاه آزاد می باشد. 

دکتر خدایی گفت: با توجه به اینکه ثبت نام آزمون دکتری از ۱۶ آذر و ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد در بهمن ماه می باشد، پیش از این زمان، شیوه نامه اجرایی پذیرش دانشجو در مقاطع ارشد و دکتری به دانشگاه ها ابلاغ می گردد.

تصمیم دیگر شورای سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی درباره زمان بندی آزمون های دکتری در وزارت علوم و وزارت بهداشت بود که مشخص گردید و هر کدام از وزارتخانه ها تصمیمات خود را ابلاغ نمودند.