شورای عالی آموزش و پرورش
ایجاد رشته پژوهشگری اجتماعی در مقطع کارشناسی در دانشگاه رازی

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ شورای گسترش وزارت علوم با ایجاد چهار رشته جدید در مقطع کارشناسی از جمله پژوهشگری اجتماعی در دانشگاه رازی کرمانشاه اعلام موافقت نمود.

دانشگاه رازی کرمانشاه، در رشته های کارشناسی، مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی، علوم کامپیوتر، پژوهشگری اجتماعی و مترجمی زبان عربی دانشجو جذب می کند و پذیرش دانشجو در این دوره ها بشرط تأمین شرایط علمی، آموزشی و اعتبارت مالی می باشد.