شورای عالی آموزش و پرورش
 ۵ مرکز تحقیقاتی و ۱۱ رشته جدید در علوم پزشکی تاسیس می شود

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی با تاسیس ۵ مرکز تحقیقات، ۱ مجتمع آموزش عالی سلامت و ۱ دانشکده بهداشت موافقت نمود.

طی برگزاری دویست و پنجاه و چهارمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی آیین نامه نظام مهارتی و حرفه ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطرح و کلیات آن تصویب شد. قرار گردید نماینده نظام پزشکی به اعضای کمیسیون آن اضافه گردد.

همچنین در این جلسه درخواست های گسترش در حوزه علوم پزشکی کشور با حضور اعضاء شورا بررسی شد.

در زمینه آموزشی و پژوهشی تاسیس ۵ مرکز تحقیقات ، ۱ مجتمع آموزش عالی سلامت و ۱ دانشکده بهداشت  تصویب گردید.

در این جلسه موارد دیگری تصویب گردید از جمله تاسیس و راه اندازی ۱۱ رشته در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D)، یک رشته در مقطع فوق تخصصی، ۱۰ رشته در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و ۱۱ رشته در مقطع کارشناسی پیوسته - کارشناسی ناپیوسته .

همین الان می توانید ثبت نام کنید