آزمون
دانشگاه علمی کاربردی تقویم نیمسال اول تحصیلی ۹۶-۹۵ انتشار نمود

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ معاون آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی محمد علی اخوان بیان نمود: بخشنامه تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۵-۹۶ این دانشگاه به واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی ابلاغ گردید.

مصوبه کمیته تخصصی شورای تخصصی آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی تقویم آموزش نیمسال اول تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشگاه به واحدهای استانی، موسسات و مراکز آموزشی دانشگاه در تاریخ  ۲۶مرداد۹۵ ابلاغ گردید.

اخوان افزود: براساس تقویم آموزشی این دانشگاه ثبت‌نام و انتخاب واحد برای نیم‌سال اول تحصیلی ۹۵- ۹۶ از ۱۶شهریور آغاز و تا ۲۴ شهریور ادامه دارد.

کلاس‌های درسی نیمسال تحصیلی اول این دانشگاه از ۲۷ شهریور آغاز خواهد شد.

دانشجویان نیمسال اول از ۱۰ تا ۱۴ مهر برای حذف و اضافه فرصت دارند و نیمسال اول تحصیلی در ۱۶ دی ماه پایان می یابد و امتحانات این نیمسال ۱۸ تا ۳۰ دی ماه برگزار می گردد.

رعایت و اجرای دقیق تقویم آموزشی دانشگاه یکی از وظایف مهم و اساسی شوراهای آموزشی استان و مراکز علمی کاربردی می باشد و اجرای صحیح آن یکی از شاخص‌های مهم در سنجش و ارزیابی عملکرد واحدهای استانی می باشد.