به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ محمدرضا علمی اعلام نمود: موافقت شورای گسترش آموزش عالی برای تاسیس رشته برنامه‌ ریزی محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه یزد اخذ شد و این رشته راه اندازی خواهد شد.

مدیر گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد افزود: با توجه به اهمیت روزافزون علوم محیط زیست و لزوم ایجاد شاخه‌های جدید در این علم، نیاز به تربیت و آموزش متخصصان در شاخه‌های جدید می باشد.

وی افزود: مشکلات محیط زیستی ایران، نیاز به متخصصان آشنا به مسائل و مشکلات محیط زیست و نظارت بر روند توسعه منطبق با شرایط اکولوژیک دارد و این امر اجتناب‌ناپذیر می باشد.

محمد رضا علمی بیان نمود: رشته برنامه‌ریزی محیط زیست یکی از شاخه‌های علم محیط زیست می باشد که متخصصان آن با توجه به آموخته‌های خود قادر به ارزیابی و برنامه‌ریزی محیط زیست می باشند، متخصصان این رشته با شناخت مشکلات محیط طبیعی و انسانی باید بتوانند برای انسان سکنی گزیده در محیط، برنامه‌ریزی متناسب با استفاده بهینه از سرزمین انجام دهند.

متخصصانبرنامه‌ریزی محیط زیست باید با تعامل با سایر کارشناسان در رشته‌های مختلف و همچنین مشارکت در طرح‌های آمایش سرزمین و انجام برنامه‌های مدیریت استراتژیک، مشکلات آتی کشور در زمینه‌های مختلف محیط زیست را کاهش دهند.

علمی افزود: زمینه اشتغال دانش‌آموختگان این رشته با توجه به ماهیت میان رشته‌ای آن در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف دولتی فراهم بوده و در بخش خصوصی نیز مشارکت در طرح‌های مختلف توسعه‌ای در شرکت‌های مشاور امکان پذیر می باشد.