آزمون
برگزاری همزمان چهار آزمون پزشکی در 14 مرداد

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ فردا و به صورت همزمان دانشگاه علوم پزشکی ایران میزبان برگزاری چهار آزمون رشته‌ های پزشکی می باشد.

آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی، آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور، آزمون ملی دندانپزشکی و آزمون ارتقای دانش‌آموختگان داروسازی چهار آزمونی می باشند که فردا 14مرداد بصورت همزمان در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهند شد.

حدود 138 نفر در آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور،  133 نفر درآزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور، 247 نفر در آزمون ملی دندانپزشکی و 112 نفر نیز در آزمون ارتقای دانش‌آموختگان داروسازی شرکت نمودند. متقاضیان شرکت در این آزمون‌ها طبق نمره اکتسابی دسته بندی شده و دانشگاه محل تحصیل آنها مشخص می شود.

همین الان می توانید ثبت نام کنید