شورای عالی آموزش و پرورش
توضیحات متن

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور بیان نمود: ساز و کاری باید در میان وزارتخانه های کشور برای ایجاد و توسعه رشته های میان رشته ای انجام شود.

در مراسم افتتاح آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افزود: کشورهای دنیا به موضوع رشته های میان رشته ای ورود خوبی داشتند ولی در سیستم آموزش پزشکی و آموزش عالی ما هنوز روند مناسبی برای توسعه و ایجاد این رشته ها تدوین نگردید.

در وزارتخانه ها باید زمینه ای فراهم گردد تا رشته های میان رشته ای مورد توجه قرار گیرند و در مجموع باید فکری برای این رشته ها در کشور شود.

وی گفت: در حوزه رشته های میان رشته ای خیلی عقب می باشیم و باید سرمایه گذاری در این زمینه برنامه ریزی گردد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور بیان نمود: کشور سالیان سال است که موضوع رشته های میان رشته ای مانند علوم شناختی و بیوتکنولوژی را مطرح می نماید اما هنوز سرمایه گذاری جدی در این حوزه ها انجام نشد.

همین الان می توانید ثبت نام کنید