تغییر زمان آزمون کارشناسی ارشد
آخرین فرصت انتخاب رشته در کارشناسی ارشد پزشکی امشب

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ ساعت ۲۴ امشب ۱۹ تیرماه فرصت انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد پزشکی و ثبت نام در آزمون های ملی و جایابی دندانپزشکی پایان می پذیرد.

امشب آخرین فرصت انتخاب رشته برای کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۹۵می باشد و همچنین تا کنون بیش از ۱۳ هزار نفر از میان ۱۶ هزار نفر مجاز به انتخاب رشته، توانسته اند فرم انتخاب رشته خود را تکمیل نمایند.

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۹۵ تا ساعت ۲۴ امروز ۱۹ تیرماه فرصت دارند، نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند.

مهلت ثبت نام در پنجمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور و بیست و هشتمین دوره آزمون جایابی دانش آموختگان رشته دندانپزشکی خارج از کشور امشب پایان می یابد.

پنجمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور در ۱۴ مرداد ماه ۹۵ برگزار می گردد.

داوطلبان پیش از ثبت نام اینترنتی، باید در مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت تشکیل پرونده داده یا آن را تکمیل نمایند.

فقط افرادی که توسط مرکز خدمات آموزشی به دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی معرفی شده باشند، واجد شرایط ثبت نام و مجاز به شرکت در آزمون جایابی هستند (ورودی های پس از اگوست ۲۰۰۹)

منابع آزمون ملی دانش آموختگان رشته دندانپزشکی خارج از کشور سال ۹۵ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شده است.

آزمون دروس اختصاصی رأس ساعت ۹ صبح و آزمون دروس علوم پایه رأس ساعت ۲ بعدازظهر پنجشنبه ۱۴ مرداد در یکی از دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مستقر در تهران برگزار خواهد شد.

پس از آزمون مرحله نظری اسامی قبول شدگان در سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام خواهد شد و قبول شدگان در مرحله نظری، جهت شرکت در مرحله عملی آزمون به دانشگاه علوم پزشکی تهران معرفی خواهند شد.

همچنین بیست و هشتمین دوره آزمون جایابی دانش آموختگان رشته دندانپزشکی خارج از کشور نیز در ۱۴ مرداد ماه ۹۵ برگزار می شود.

داوطلبان پیش از ثبت نام اینترنتی، باید در مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت تشکیل پرونده داده یا آن را تکمیل کنند.

فقط افرادی که توسط مرکز خدمات آموزشی به دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی معرفی شده باشند، واجد شرایط ثبت نام و مجاز به شرکت در آزمون جایابی هستند (ورودی های پیش از اگوست ۲۰۰۹)

منابع آزمون آزمون جایابی دانش آموختگان رشته دندانپزشکی خارج از کشور در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شده است.

آزمون رأس ساعت ۹ صبح بعدازظهر پنجشنبه ۱۴ مرداد در یکی از دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مستقر در تهران برگزار خواهد شد.

در آزمون جایابی نمره منفی اعمال نمی شود و داوطلبان دانش آموخته از دانشگاههای مورد تأیید وزارت بهداشت، باید ۶۰ درصد نمره کل آزمون را کسب کنند.

مطابق مصوبه ۱۷ خرداد ۹۴ شورای عالی ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور برای داوطلبانی که نمره حد نصاب قبولی آزمون (۶۰ درصد) را کسب نکرده اند به صورت زیر اقدام خواهد شد:

- فاصله بین کف نمره آزمون و حد نصاب قبولی، به سه محدوده نمره ای تقسیم و حائزان نمره هر محدوده به ترتیب جهت طی دوره تکمیلی از ابتدای سالهای سوم، چهارم و پنجم دندانپزشکی گروه بندی می شوند.

- داوطلبان مطابق با گروه بندی بالا، با احتساب نمره کسب شده در آزمون، اولویت انتخابی محل تحصیل و ظرفیت باقیمانده دانشکده های دندانپزشکی، برای تحصیل به دانشگاهها معرفی خواهند شد.

- باتوجه به متفاوت بودن میزان شهریه دانشگاهها، داوطلبان موظفند پیش از انتخاب محل تحصیل، از مبلغ شهریه دانشگاههای مورد نظر خود (از طریق مراجعه به سایت دانشگاهها و/یا مراجعه  حضوری) مطلع شوند. پس از انتخاب و پذیرش در دانشگاه، هیچ عذری پذیرفته نیست.

- داوطلبان باید در انتخاب اولویت های محل تحصیل دقت کنند (تمام شرایط و احتمالات از قبیل میزان شهریه، وضعیت خانوادگی و شغلی، ... را در نظر بگیرند) پس از اعلام نتایج نهایی، جا به جایی یا انتقال امکانپذیر نمی باشد.

پس از آزمون نمره و رتبه کسب شده داوطلبان از طریق سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی www.sanjeshp.ir اعلام خواهد شد.

- داوطلبان طبق نمره و رتبه و با در نظر گرفتن سایر شرایط، دانشگاه یا دانشگاه های مورد نظر خود را برای تحصیل، به ترتیب اولویت انتخاب کرده، یا از گذراندن دوره تکمیلی انصراف داده و فرمهای مربوطه را تکمیل نمایند.

- معرفی نامه پذیرفته شدگان از طریق اتوماسیون اداری به دانشگاهها ارسال خواهد شد و برای دریافت معرفی نامه، نیازی به مراجعه حضوری نیست.