تغییر زمان آزمون کارشناسی ارشد
 14 تیر اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت آزمون ارشد اعلام می گردد

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3 گام به نقل از ایسنا؛ دکتر حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور بیان نمود: فهرست اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 95 در روز دوشنبه 14 تیرماه منتشر می شود.

زمان انتخاب رشته توسط داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 95 روز شنبه پنج تیرماه پایان یافت و طبق آمار نهایی از 444 هزار و 539 داوطلب مجاز به انتخاب رشته 317 هزار و 24 داوطلب انتخاب رشته نمودند.

همچنین فهرست اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت کدرشته محل‌های بورسیه یا دارای شرایط خاص، زمان انجام مصاحبه و تاریخ آزمون مرحله دوم کدرشته‌های امتحانی دارای آزمون تشریحی یا پروژه به همراه برنامه زمانی انجام مصاحبه و زمان برگزاری آزمون تشریحی یا پروژه عملی در کدرشته امتحانی ذی‌ربط دوشنبه 14 تیرماه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org منتشر می شود.

دکتر حسین توکلی افزود: آزمون عملی رشته‌های تحصیلی پروژه‌دار منحصراً در شهر تهران برگزار می گردد.