بورسیبه دکتری
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی در مقطع دکتری دانشجو پذیرش می کند

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ دانشگاه شهید بهشتی برای مهرماه سال جاری در مقطع دکتری خود دانشجوی پولی پذیرش می نماید.

پذیرش دانشجو در پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی با همکاری پژوهشکده غیر دولتی – غیر انتفاعی علوم شناختی انجام می شود.

پردیس این دانشگاه برای رشته های علوم شناختی- روانشناسی شناختی، علوم شناختی- زبان‌شناسی شناختی و علوم شناختی- مدل‌سازی شناختی پذیرش دانشجو دارد.

پذیرش در این رشته ها برای دوره های دکتری به صورت آموزشی – پژوهشی می باشد.

همین الان می توانید ثبت نام کنید