به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی رشته کارشناسی ارشد اقتصاد فرهنگ و هنر تصویب نمود.

طی جلسه اخیر شورای تحول رشته کارشناسی ارشد اقتصاد فرهنگ و هنر ، بررسی گردید و جزئیات این سرفصل مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و نهایت به تصویب شورا رسید.

در بررسی جزئیات سرفصل‌های این رشته اعضای شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی، با توجه به حساسیت دروس کارشناسی ارشد رشته اقتصاد فرهنگ و هنر، بر لزوم دقت در پذیرش دانشجو در این مقطع درسی تأکید نمودند.

همچنین با توجه به برقراری ارتباط با مراکز فرهنگی دروس زبان، تقویت آموزش سایر زبان‌های خارجی و دقت در گزینش دانشجو از نظر تعداد با توجه آمایش آموزش عالی، کارشناسی ارشد مترجمی زبان آلمانی تصویب گردید.

تصویب رشته چهارگانه کارشناسی تاریخ نیز از دیگر اقدامات آخرین جلسه شورای تحول می باشد.

همین الان می توانید ثبت نام کنید