به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ محمد علی برخورداری رئیس دانشگاه علم وصنعت اعلام نمود: شعبه دیگر این دانشگاه در کشور عراق راه اندازی می شود .

هم اکنون برنامه ای برای راه اندازی شعبه در خارج کشور نداریم اما به صورت استثنا رایزنی های اولیه را انجام دادیم که یک شعبه در کشور عراق راه اندازی نماییم.

رئیس دانشگاه علم و صنعت اعلام نمود: البته در حال حاضر بیشتر پیگیر این موضوع می باشیم تا دانشگاه مشترک ایران و آلمان را در ایران راه اندازی نماییم،  همچنین وزارت علوم، دانشگاه علم و صنعت را متولی راه اندازی این دانشگاه مشترک تعیین نمود.

اکنون مشغول بررسی موضوع می باشیم هنوز در خصوص جزئیات آن و اینکه دانشگاه در چه مقطعی دانشجو پذیرش کند، تصمیم گیری نشده است.

محمدعلی برخورداری بیان نمود: مشغول ایجاد شرایط قانونی و برآورد اقتصادی مساله می باشیم.

اخیرا نمایندگان با تصویب ماده ای مقرر نمودند؛ دانشگاه‌های کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های مربوط می‌توانند نسبت به تأسیس شعب در مناطق آزاد تجاری–صنعتی و نیز در خارج از کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام نمایند.

همین الان می توانید ثبت نام کنید