بورسیبه دکتری
بی تاثیری نمره مردودی در معدل کل دانشجویان دکتری 

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از ایسنا؛ دکتر حسین حسینی معاون آموزشی دانشگاه تهران با اشاره به بی اثر شدن نمره مردودی در معدل کل دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی اظهار نمود: بی اثر شدن نمره مردودی در معدل کل دانشجویان از مهر ماه آتی برای دانشجویان دکتری هم اجرا می‌ گردد.

نمره مردودی در معدل کل دانشجویان مقطع کارشناسی برای ورودی‌های 93 به بعد و برای دانشجویان مقطع ارشد ورودی‌های 94 بی تاثیر شده بود و امسال نیز این طرح برای دانشجویان مقطع دکتری ورودی‌ 95 به بعد اجرا می‌ گردد.

طبق این قانون چنانچه دانشجویی موفق به کسب نمره قبولی در درسی نشود یا به عبارت دیگر نمره ردی بگیرد چنانچه یک بار دیگر درس مذکور را بگذراند و موفق به کسب نمره قبولی شود، نمره ردی درکارنامه این دانشجو درج می‌شود اما در معدل کل محاسبه نمی‌ گردد.

حسین حسینی بیان نمود:این که امر مذکور موافقان و مخالفان زیادی دارد، نکته مثبت این موضوع اینجاست که طبق آیین‌ نامه‌های قبلی، جبران معدل برای دانشجویان، مخصوصا دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و دانشجویان دکتری بسیار دشوار بود ولی طبق آیین‌ نامه‌های جدید جبران معدل، آسان گردید. باید توجه داشت که صفر هم جزو نمره های ردی محسوب می‌شود و در معدل کل بی اثر می باشد.

همین الان می توانید ثبت نام کنید