بورسیبه دکتری
اعلام زمان ارزیابی تخصصی برخی معرفی شدگان آزمون دکتری

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ سازمان سنجش آموزش کشور زمان ارزیابی تخصصی برخی معرفی شدگان کدرشته‌ محل‌های جدید آزمون دکتری (Ph.D) سال ۹۵ را اعلام کرد.

با توجه به اعلام رشته محل‌های جدید از سوی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پذیرنده در آزمون دکتری(Ph.D) سال ۱۳۹۵، در اردیبهشت ماه این کدرشته محل‌ها از سوی سازمان سنجش در فرم انتخاب رشته داوطلبان مربوط به هر رشته امتحانی اعمال و به اولویت‌های انتخابی آنان اضافه گردید.

نتیجه و وضعیت علمی آنان در این رشته محلها در کارنامه این داوطلبان مشخص شده و به داوطلبان اطلاع‌رسانی لازم بصورت ارسال پیامک (مبنی بر رویت تغییرات اعمال شده در کارنامه خود) انجام گرفت.

داوطلبانی که با توجه به دارا بودن حدنصاب نمره علمی لازم، تمایل دارند در کد محل‌های ذیربط نسبت به انجام مراحل مصاحبه و ارزیابی تخصصی اقدام نمایند، ضرورت دارند در این خصوص به منظور اطلاع از انجام مراحل مربوط از روز سه شنبه ۱۸ خرداد به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و یا مؤسسه آموزش عالی مربوط مراجعه نمایند.

کدرشته محل‌های مندرج در جداول برای کلیه داوطلبان رشته‌های امتحانی ذیربط اعمال شده و ارسال پیامک از سوی این سازمان به داوطلبان ذینفع، الزاماً به معنی دارا بودن حد نصاب برای انجام مراحل ارزیابی تخصصی و مصاحبه نمی باشد.

توضیحات ظرفیت پذیرش عنوان گرایش عنوان رشته عنوان دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل کدمحل تحصیل دوره تحصیلی
- ۲   عمل آوری فرآورده های شیلات دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ۵۲۲۷ روزانه
- ۲   بوم شناسی آبزیان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ۵۲۳۶ روزانه
پذیرش با عنوان بیوتکنولوژی کشاورزی - گیاهی ۳   بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه کردستان ۵۲۲۸ روزانه
پژوهش محور ۳ بانکداری مالی پژوهشکده پولی و بانکی - تهران ۵۲۲۳ روزانه
- ۶ ادبیات غنایی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز ۵۲۲۹ روزانه
- ۴ ادبیات غنایی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز ۵۲۳۰ نوبت دوم
پژوهش محور ۱   علوم اقتصادی دانشگاه شهید چمران اهواز ۵۲۳۱

روزانه

با همکاری پژوهشکده غیردولتی - غیرانتفاعی علوم شناختی (محل تحصیل پژوهشکده غیردولتی غیرانتفاعی علوم شناختی) ۷ زبان شناسی علوم شناختی دانشگاه شهید بهشتی ۵۲۳۲ پردیس خودگردان
با همکاری پژوهشکده غیردولتی - غیرانتفاعی علوم شناختی (محل تحصیل پژوهشکده غیردولتی غیرانتفاعی علوم شناختی) ۷ اعصاب شناختی - مغز و شناخت علوم شناختی دانشگاه شهید بهشتی ۵۲۳۳ پردیس خودگردان
با همکاری پژوهشکده غیردولتی - غیرانتفاعی علوم شناختی (محل تحصیل پژوهشکده غیردولتی غیرانتفاعی علوم شناختی) ۷ اعصاب شناختی - رایانش و هوش مصنوعی علوم شناختی دانشگاه شهید بهشتی ۵۲۳۴ پردیس خودگردان
با همکاری پژوهشکده غیردولتی - غیرانتفاعی علوم شناختی (محل تحصیل پژوهشکده غیردولتی غیرانتفاعی علوم شناختی) ۷ روان شناسی شناختی علوم شناختی دانشگاه شهید بهشتی ۵۲۳۵ پردیس خودگردان
پذیرش با عنوان جنگ الکترونیک گرایش مخابراتی - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد ۵ الکترونیک مهندسی برق دانشگاه جامع امام حسین (ع) ۵۲۲۰ روزانه
پذیرش با عنوان جنگ الکترونیک گرایش راداری - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد ۵ الکترونیک مهندسی برق دانشگاه جامع امام حسین (ع) ۵۲۲۱ روزانه
پذیرش با عنوان جنگ الکترونیک گرایش راداری - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد ۵ الکترونیک مهندسی برق دانشگاه جامع امام حسین (ع) ۵۲۲۲ روزانه
تذکر مهم: دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام صرفاً از بین شاغلین نیروهای مسلح پذیرش دارد.
پذیرش با عنوان فنّاوری نانو گرایش نانو مواد ۲ نانو فناوری نانو دانشگاه سمنان ۵۲۲۴ روزانه
پذیرش با عنوان فنّاوری نانو گرایش نانو مواد ۲ نانو فناوری نانو دانشگاه سمنان ۵۲۲۵ نوبت دوم
پذیرش با عنوان فنّاوری نانو گرایش نانو مواد ۱ نانو فناوری نانو دانشگاه سمنان ۵۲۲۶ پردیس خودگردان
پژوهش محور ۱   مهندسی منابع آب دانشگاه شهید چمران  اهواز ۵۲۳۷ روزانه