بهداشت دهان و دندان
تغییر شرط معدل برای انتقال دانشجویان ایرانی به داخل

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ دکتر حمید اکبری رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت اعلام نمود: شرط معدل برای انتقال دانشجویان ایرانی خارج به داخل کشور در رشته های علوم پزشکی تغییر یافت.

دانشجویان ایرانی که در خارج از کشور و در دانشگاه های معتبر تحصیل می نمایند در صورت تمایل به بازگشت و انتقال به دانشگاه های علوم پزشکی در داخل کشور نیازمند چند شرط می باشند، که یکی از این شروط داشتن معدل های اعلام شده از سوی مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت می باشد.

در آخرین جلسه کمیسیون ارزشیابی وزارت بهداشت معدل مورد نیاز برای انتقال این دسته از دانشجویان تغییر یافت.

معدل دیپلم و پیش دانشگاهی این دسته از دانشجویان تا پیش از این ۱۴ اعلام شده هم اینک باید حداقل معدل ۱۶ و ۱۷ دارا باشند، نیز باید حداقل ۷۲ واحد درسی در خارج از کشور گذرانده و این ۷۲ واحد دارای حداقل معدل ۱۵ باشد.

وی افزود: این مصوبه برای کسانی که از دی ماه سال ۱۳۹۵ و یا ابتدای ۲۰۱۷ تحصیل خود را در خارج از کشور آغاز می کنند لازم الاجرا می باشد.

همچنین دانشگاه های این افراد باید معتبر باشد و دانشجویان می توانند پس از انتقال به دانشگاه های علوم پزشکی کشور با پرداخت شهریه تحصیل خود را ادامه دهند.