به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ دانشگاه شهید بهشتی در مقطع دکتری نیمه متمرکز برای سال تحصیلی۹۶ - ۱۳۹۵ دانشجو پذیرش می نماید.

وی معاونت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی اعلام نمود: این دانشگاه برای سال تحصیلی۹۶ - ۱۳۹۵ در مقطع دکتری در رشته های جدول ذیل اقدام به پذیرش دانشجو می نماید.

نوع آزمون تاریخ آزمون توضیحات
کتبی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ماه ۹۵ طبق جدول مندرج در سات دانشگاه
بررسی سوابق و مصاحبه روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و شنبه ۵، ۶، ۸ خرداد ۹۵ زمان برگزاری مصاحبه به تفکیک هر رشته معاقبا از طریق سایت دانشگاه اعلام خواهد شد

به داوطلبان محترم، توصیه می شود جهت آگاهی از اطلاعات تکمیلی احتمالی بطور متناوب به سایت دانشگاه مراجعه نمایند.