به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ مدیر همکاری‌ های بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اعلام نمود: مرجعیت همکاری‌ های علمی با فرانسه  از سوی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به دانشگاه صنعتی امیر کبیر واگذار شد.

از سوی وزارت علوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان مرجعیت علمی ایران برای همکاری با فرانسه انتخاب شده است و بر این اساس کلیه همکاری‌های علمی ایران با فرانسه از طریق این دانشگاه صورت خواهد گرفت.

همچنین گلرو دلیل این امر را فعالیت‌های گسترده دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه‌های علمی و فناوری عنوان نمود و افزود: علاوه بر آن هیئت هایی از دانشگاه‌های فرانسه از این دانشگاه بازدید کردند ضمن آن که ما نیز از چند دانشگاه فرانسه داشتیم.

 بازید اخیر هیات فرانسوی از دانشگاه‌های کشور با هماهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجام شد.

مدیر همکاری‌های بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با اشاره به اجرای پروژه‌های مشترک با دانشگاه‌های فرانسه یادآور شد: در گذشته این همکاری‌های در قالب برنامه‌های ۲+۲ اجرایی شده است و بر این اساس دانشجویان دو سال در ایران و دو سال در فرانسه مشغول به تحصیل بودند.

گلرو  از اجرای ۳ برنامه جدید با این کشور خبر داد و گفت: با یکی از دانشگاه‌های فرانسه برنامه ۳ ساله همکاری در زمینه برگزاری دوره‌های مشترک در دستور کار قرار دادیم.

وی با تاکید بر این که اجرای این برنامه در مرحله مذاکرات اولیه قرار دارد، افزود: این همکاری‌ها برای برگزاری دوره‌های مشترک تحصیلات تکمیلی می باشد.

گلرو با تاکید بر این که انتخاب مرجعیت علمی تاکنون به هیچ یک از دانشگاه‌های کشور اعطا نشده، ادامه داد: از سوی وزارت علوم اولین مرجعیت علمی همکاری به دانشگاه صنعتی امیرکبیر اعطا گردید.

همین الان می توانید ثبت نام کنید