به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ محمود فتوحی رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت:دانشگاه شریف برنامه دارد همکاری های علمی و آموزشی خود را با کشورهای عراق و افغانستان افزایش دهد.

دانشگاه صنعتی شریف برنامه دارد همکاری های علمی و آموزشی خود را با کشورهای منطقه از جمله عراق و افغانستان افزایش دهد که پذیرش دانشجو نیز بخشی از این همکاری ها می باشد.

برای توسعه همکاری ها با کشورهای منطقه فعالیت هایی را انجام داده ایم اما به طور خاص قرار است همکاری ها با کشور عراق بیشتر باشد.

محمود فتوحی بیان نمود: برای توسعه همکاری ها و پذیرش دانشجوی خارجی در این دانشگاه با کشور عراق گفتگوهایی را انجام دادیم و هیاتی از دانشگاه نیز به این کشور سفر نمودند.

برنامه داریم تعداد دانشجویان خارجی خود را افزایش داده، که پذیرش دانشجو از کشورهای منطقه از جمله کشور عراق در اولویت برنامه های این دانشگاه می باشد.

همین الان می توانید ثبت نام کنید