بهداشت دهان و دندان
پذیرش دستیار پزشکی با ظرفیت های ثابت

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ دکتر سید حسن امامی رضوی قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی بیان نمود: ظرفیت های پذیرش دستیار تخصصی در دانشگاه ها ثابت است و امسال افزایش و کاهشی نداریم.

وی در نشست معاونان آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی عنوان نمود: آزمون پذیرش دستیاری برگزار گردید و اساتید چند برابر سئوال طراحی نمودند. همچنین در این دوره بانک سئوالات آزمون دستیاری ایجاد گردید.

امسال امتیاز مثبت برای معدل درون دانشگاهی و آزمون صلاحیت بالینی در پذیرش دستیاری موثر می باشد و از دانشگاه ها خواستاریم که نتایج این آزمون هایی که برگزار نمودند را به موقع ارسال نمایند تا آنالیز نمره داوطلبان در زمان مناسب انجام شود.

برای ظرفیت دستیاری، درخواست های دانشگاه ها و نظر معاونت درمان اخذ شده و در نهایت افزایش یا کاهشی برای ظرفیت دستیاری نداریم و همان میزان پذیرش سال گذشته اعمال می گردد.

آزمون دانشنامه و استاندارد سازی آزمون های شفاهی آزمون دانشنامه یکی از فعالیت های مهم دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی می باشد.

همچنین تغییر عمده آزمون های گواهینامه و ارتقاء دستیاری، منطقه ای برگزار گردیدند اینست که از امسال طبق مناطق آمایشی برگزار خواهد شد.

آزمون گواهینامه و ارتقاء ۳۰ تیرماه و آزمون دانشنامه پزشکی ۱۸ شهریورماه برگزار می شود.

وی افزود: ارزیابی و ارزشیابی رشته مقطع در دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی در حال انجام می باشد. با توجه به مکانیزه شدن روند ثبت اطلاعات می توان مشخص کرد که هر منطقه چه رشته هایی دارد و چه رشته هایی تکراری می باشد.

تاکنون ۸ برنامه تخصصی، ۸ برنامه فوق تخصصی و ۱۷ برنامه تکمیلی تخصصی نیز مسیر بازنگری را طی نمودند.

همین الان می توانید ثبت نام کنید