به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ طبق آیین نامه استعدادهای درخشان وزارت علوم، دانشگاه هنر برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشجوی دکتری بدون آزمون پذیرش می نماید.

داوطلبان ورود به دوره های دکتری بدون آزمون دانشگاه هنر باید مدارک خود را تا ۳۰ خردادماه از طریق پست به دفتر استعدادهای درخشان این دانشگاه ارسال نمایند.

دانشگاه هنر برنامه دارد در رشته های تحصیلی پژوهش هنر، تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، شهرسازی، معماری و مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی دانشجوی دکتری بدون آزمون پذیرش نماید.

پذیرش در این دوره ها از طریق مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی دانشجویان انجام می شود.

داوطلبان ثبت نام در این دوره ها تنها مجاز به انتخاب یک رشته تحصیلی می باشند.

همین الان می توانید ثبت نام کنید