به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل مهر؛ آغاز ثبت نام آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت از ساعت ۱۸ امروز ۸ اردیبهشت ماه می باشد.

آزمون های زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE در سال ۹۵ در پنج نوبت برگزار خواهند شد و دوره سی و پنجم این آزمون ۳۰ اردیبهشت برگزار می گردد.

آزمون فوق دارای ۱۰۰ پرسش در سطح آزمون استاندارد تافل (۳۰ پرسش درک مطلب شنیداری، ۴۰  پرسش واژگان، ساختار و دستور زبان و ۳۰ پرسش درک مطلب نوشتاری) و ۱۰۰ نمره بدون نمره منفی می باشد.

ثبت نام دوره سی و پنجم ۸ اردیبهشت ماه آغاز می شود و تا ۲۲ اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت. کارت ورود به جلسه آزمون از ساعت ۱۸ روز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۹۵ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل دریافت می باشد.

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۵ برگزار خواهد شد.

کارنامه این آزمون ساعت ۱۸ روز ۹ خرداد ماه ۹۵ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر می گردد.

هر کارنامه دارای یک کد ویژه به نام Certification Code بوده و درستی آن از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی امکان پذیر است. بنابراین، کارنامه چاپ شده یا گواهی دیگری برای شرکت کنندگان جهت ارائه به مراجع گوناگون، صادر نخواهد شد.

مراجع گوناگون (دانشگاهها، سازمانها،..) می توانند به همین روش، از درستی کارنامه اطمینان حاصل کنند.

داوطلبان باید پیش از مراجعه به حوزه آزمون از کارت ورود به جلسه خود پرینت تهیه کنند.

به دلیل اجرای بخش شنیداری و لزوم برقراری نظم و حفظ سکوت و آرامش در سالنهای برگزاری آزمون، درهای حوزه رأس ساعت ۸:۴۵ بسته و از ورود افراد دیرآمده، جلوگیری خواهد شد.