زبان انگلیسی
راه اندازی واحدآکسفورد دانشگاه آزاد

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ حسین ابراهیمی  مدیرکل بین الملل دانشگاه آزاد اعلام نمود: درحال رفع مشکلات کنسولی برای پذیرش دانشجویان در این واحد می باشیم و مجوزهای لازم برای راه اندازی واحد آکسفورد این دانشگاه از سوی وزارت علوم اخذ گردیده لیکن هم اکنون با مشکل اخذ ویزا برای دانشجویان و مباحث کنسولی مواجه می باشیم.

همچنین بیان نمود: پیگیر رفع مسائل کنسولی در خصوص راه اندازی این واحد بین الملل می باشیم.

مدیرکل بین الملل دانشگاه آزاد اضافه کرد: زمان راه اندازی واحد آکسفورد دانشگاه به طور قطع مشخص نیست ولی امیداواریم تا اوایل مهرماه مباحث مربوط به راه اندازی این واحد به نتیجه دست یابد و برنامه داریم در این واحد رشته های مرتبط با حوزه های بین المللی راه اندازی نماییم.