به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ هیاتی به سرپرستی رئیس دانشگاه سانتیاگو دی کمپوستلا اسپانیا از دانشگاه تهران بازدید نمودند.

هیات دانشگاهی اسپانیا ضمن بازدید از پردیس دانشکده‌های فنی و پردیس علوم دانشگاه تهران با محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران به دیدار و گفتگو نشستند.

طرفین با اشاره به سابقه همکاری دو دانشگاه در قالب پروژه مرحبا در چارچوب برنامه اراسموس ماندوس اتحادیه اروپا، خواستار توسعه همکاری در تمامی رشته‌ها، فراتر از همکاری پروژه فوق‌الذکر شدند.

همچنین به توافق رسیدند تا دانشگاه تهران و دانشگاه سانتیاگو دی کمپوستلا در زمینه ارائه دوره‌های تعریف‌شده به زبان‌های انگلیسی برای دانشجویان و تبادل استاد در قالب فرصت‌های مطالعاتی همکاری نمایند.