جلسه کنکور
ظرفیت پذیرش دانشگاهها 80 درصد بدون کنکور

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ دکتر ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور اعلام نمود: تا ۸۰ درصد ظرفیت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به پذیرش صرفا با سوابق تحصیلی اختصاص پیدا کرد.

طبق مصوبه جدیدی شورای سنجش و پذیرش برای ظرفیت پذیرش دانشگاه ها ، درصد پذیرش رشته های صرفا با سوابق تحصیلی در کنکور سراسری ۸۰ درصد گردید و به این ترتیب ۸۰ درصد ظرفیت کل آموزش عالی باید صرفا با سوابق تحصیلی و بدون کنکور پذیرش گردند.

همچنین مصوبه دیگر برای دوره های کاردانی پیوسته و پذیرش دانش آموزان فنی و حرفه ای و کار و دانش در شورا تصویب شد.

دکتر ابرهیم خدایی افزود: در این باره شورا مصوب کرد که دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه فنی حرفه ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی در پذیرش رشته های کاردانی پیوسته باید پذیرش طبق دیپلم های مرتبط با خوشه و گروه مربوطه را رعایت نمایند.