به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ محمد نوری امیری مدیرکل آموزش و پژوهش وزارت صنعت  اعلام کرد: اساتید علوم انسانی به دوره های پسا دکتری و فرصت مطالعاتی صنعتی وارد شدند و صنعت نیازهای خود را در زمینه علوم انسانی به وزارت علوم ارائه می کند.

وی گفت : همچنین در تلاش می باشیم که ارتباط دانشگاه و صنعت را برقرار نماییم و در همین راستا جلساتی  تعاملی با معاونت امور اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم برگزار نمودیم.

این جلسات در خصوص حضور اساتید در دوره های فرصت مطالعاتی داخلی و پسادکتری صنعتی حوزه علوم انسانی مباحثی مطرح شد، اظهار داشت: علوم انسانی در بسیاری از زمینه ها از جمله مدیریت، مباحث مالی و .... نظراتی دارد به همین دلیل بنا را بر گسترده کردن  فضای این علم در صنعت قرار دادیم.

نوری امیری گفت: در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت نیازهای خود در حوزه علوم انسانی ( در بنگاهها) را به وزارت علوم اعلام کرده تا با حضور اساتید در دوره های پسا دکترای حوزه علوم انسانی، این نیازها بر طرف گردد. لذا، سال ۹۴ سال پایه برای حضور اساتید در دوره فرصت مطالعاتی داخل کشور بود.

نوری امیری با بیان اینکه تا کنون ۲۰ استاد در دوره های فرصت مطالعاتی حوزه علوم انسانی و رشته های مرتبط با صنعت شرکت کرده اند، عنوان کرد: در حال حاضر فضا برای فعالیت در حوزه علوم انسانی بیشتر شده است و امیدواریم با هماهنگی هایی که بین وزارت علوم، وزارت صنعت و بنگاهها انجام شده است، در سال ۹۵ تعداد بیشتری از اساتید علوم انسانی در دوره های فرصت مطالعاتی و پسادکتری صنعتی شرکت کنند.

محمد نوری امیری  مدیرکل آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در قالب همکاری وزارت علوم با وزارت صنعت، نیاز بنگاهها به وزارت علوم اعلام می شود و از سوی دیگر از دانشگاههای استان های کشور اساتید معرفی می شوند تا در نهایت آنها در طرح های پسا دکترا و فرصت مطالعاتی شرکت نمایند.