به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ دکتر محمدحسین پورکاظمی رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام نمود: ۱۴ هزار و ۹۵ نفر در چهل و سومین دوره آزمون دستیاری پزشکی در ۹ اردیبهشت ماه رقابت می کنند.

ثبت نام این دوره از آزمون دستیاری از روز ۲۹ دی ماه ۹۴ شروع و به مدت ۱۵ روز خاتمه یافت. همچنین دوباره در اسفندماه مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات تمدید گردید.

در نهایت ۷ هزار و ۲۱۰ داوطلب زن و ۶ هزار و ۸۸۵ داوطلب مرد و در مجموع ۱۴ هزار و ۹۵ نفر داوطلب این دوره از آزمون ثبت نام نمودند.

چهل و سومین دوره آزمون دستیاری پزشکی در ۹ اردیبهشت ماه برگزار و فرآیند آزمون مانند سال گذشته می باشد.

همچنین با توجه به تغییرات در ضرایب دروس آزمون افزود: براساسمصوبه شورای آموزش پزشکی و تخصصی داوطلبان باید مانند سال های گذشته ۲۰۰ سئوال از ۱۷ درس را امتحان دهند اما ضرایب دروس از امسال تغییر می کند که این ضرایب در دفترچه ثبت نام درج شده است.

برای هر سؤال باید تنها یک گزینه که در میان گزینه های ارائه شده بهترین پاسخ ممکن می باشد، انتخاب گردد و به هر سؤال با پاسخ صحیح ۳ نمره مثبت و هر سؤال با پاسخ اشتباه یک نمره منفی تعلق می گیرد.

همچنین افرادی می توانند انتخاب رشته - محل انجام دهند که از حداکثر ۶۰۰ نمره خام آزمون حداقل ۱۵۰ نمره کسب نمایند.

تغییرات ضرایب در دفترچه ثبت نام اطلاع رسانی شده  و 5 گروه درسی که دسته بندی شده شامل موارد زیر است:

گروه درسی یک: جراحی عمومی، زنان

گروه درسی دو: داخلی و قلب

گروه درسی سه: کودکان و عفونی

گروه درسی چهار: ارتوپدی، گوش و حلق بینی، اورولوژی، چشم، اپیدمیولوژی، آمار و رادیولوژی

گروه درسی پنج: آسیب شناسی، پوست، فارماکولوژی، نورولوژی، روانپزشکی و اخلاق پزشکی

نمره هر گروه درسی فوق، تراز علمی شده و به درصد محاسبه خواهد شد. با توجه به رشته های مختلف دستیاری هر یک از ۵ گروه درسی دارای ضرایب خاص می باشد.

جدو ضرایب گروه های درسی آزمون پذیرش دستیار برای رشته های مختلف تخصصی

  گروه درسی زیر گروه سئوالات
رشته های تخصصی گروه درسی یک گروه درسی دو گروه درسی سه گروه درسی چهار گروه درسی پنج

زیر

گروه

آموزشی

داخلی، قلب و عروق، پوست، طب کار، پزشکی قانونی، طب سالمندان، آسیب شناسی، طب فیزیکی و توانبخشی ۲ ۴ ۲ ۲ ۲
جراحی عمومی، زنان و زایمان، جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی، گوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن، چشم پزشکی ۴ ۲ ۲ ۲ ۲
کودکان، بیماریهای عفونی ۲ ۳ ۴ ۲ ۲
پزشکی اجتماعی، طب اورژانس، بیهوشی، جراحی مغز و اعصاب، ارتوپدی، پزشکی ورزشی، پرتو درمانی، پزشکی هسته ای، رادیولوژی، طب هوا و فضا ۲ ۳ ۲ ۲ ۲
روان پزشکی، بیماریهای مغز و اعصاب ۲ ۳ ۲ ۲ ۳