به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از پرتال دانشگاهی ؛ دانشگاه های برتر کشور در تهران ظرفیت پذیرش دانشجو را در مقاطع مختلف تحصیلی برای مهرماه سال ۹۵ تعیین کردند که بیشتر آنها برنامه ای برای افزایش ظرفیت پذیرش ندارند.
دانشگاه های برتر ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را برای سال تحصیلی ۹۵-۹۶ مشخص کردند که بر این اساس دانشگاه های تهرانی به دنبال ثابت نگه داشتن ظرفیت پذیرش ها نسبت به سال ۹۴ می باشند.
دانشگاه های تهرانی برنامه دارند با ثابت نگه داشتن ظرفیت پذیرش دانشجو برای کیفی سازی و تقویت زیرساخت های آموزشی و پژوهشی خود در سال جاری برنامه ریزی نمایند.
وضعیت ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه های برتر دانشگاه مقطع کارشناسی مقاطع تحصیلات تکمیلی علامه طباطبایی افزایش  ندارد افزایش ندارد صنعتی امیرکبیر افزایش دارد افزایش ندارد خواجه نصیرالدین طوسی افزایش ندارد کاهش ۱۰ درصدی اصفهان رشد ۲۰ درصدی رشد ۲۰ درصدی علم و صنعت افزایش ندارد افزایش ندارد تهران افزایش ندارد افزایش ندارد تربیت مدرس - افزایش ۱۳ درصدی
ظرفیت پذیرش دانشجو دانشگاه تهران در سال ۹۵ برای مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری روزانه نسبت به سال ۹۴ تغییری نخواهد داشت اما ظرفیت پذیرش این دانشگاه برای دوره های مجازی و شبانه کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی دارد