به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون طبق سهمیه استعداد های درخشان دانشگاه حکیم سبزواری برای مهرماه امسال انجام می شود و داوطلبان می توانند مدارک خود را تا ۱۵ اردیبهشت ماه در پایگاه اینترنتی دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه به نشانیhttp://www.hsu.ac.ir/talent ثبت نمایند.

 زبان و ادبیات فارسی، آموزش زبان انگلیسی، زبان و ادبیات عربی، ژئومورفولوژی، آب و هواشناسی، مهندسی برق، مهندسی پزشکی، شیمی، ریاضی محض، مهندسی مکانیک و مهندسی مواد و متالوژی رشته های هستند که در آنها دانشجوی دکتری بدون آزمون پذیرش می شوند.

دانشجویان یا دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه های داخل و مورد تایید وزارت علوم که حائز شرایط باشند می توانند متقاضی اخذ پذیرش از این دانشگاه شوند.

پذیرش افراد مشمول این آئین نامه در همان رشته تحصیلی یا رشته های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد متقاضی به تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر می باشد.

همین الان می توانید ثبت نام کنید