به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ مختار جلالی معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس اعلام نمود: بازنگری سرفصل های درسی دانشگاه تربیت مدرس آغاز و از مهرماه امسال بخشی از سرفصل های جدید در این دانشگاه تدریس خواهند شد.

بازنگری سرفصل های درسی این دانشگاه که دارای عمر بیش از ۵ سال می باشند از سال گذشته در این دانشگاه آغاز گردیده و پیش بینی می شود در مهرماه امسال بخشی از سرفصل های جدید و به روز رسانی شده تدریس گردند.

برنامه داریم حدود ۷۰ درصد از سرفصل های جدید و به روز رسانی شده دانشگاه را از مهرماه امسال اجرایی نماییم.

جلالی افزود: فعالیت در خصوص بازنگری سرفصل های درسی این دانشگاه هم راستا با فعالیت های وزارت علوم انجام شده  و دانشگاه بودجه خوبی را برای اجرای این روند در سال گذشته و جاری اختصاص داده است.

همین الان می توانید ثبت نام کنید