به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ رئیس کارگروه تاریخ شورای تحول و ارتقای علوم انسانی حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محسن الویریبیان نمود: دانشکده‌های علوم تاریخی و آمایش رشته‌های علوم تاریخ بر اساس طرح آمایش آموزش عالی راه اندازی گردید.

وی در خصوص فعالیت‌ها و مصوبات این کارگروه در سال گذشته افزود : مهمترین فعالیت کارگروه تاریخ را می‌توان بازتعریف و تجمیع کلیه رشته‌های تاریخ در مقطع کارشناسی در چهار رشته تاریخ جهان، تاریخ تمدن، تاریخ اسلام و تاریخ ایران می باشد.

برنامه و سرفصل دروس هر چهار رشته با مشارکت گسترده استادان رشته‌های گوناگون تاریخ در سراسر  کشور آماده گردید و ویژگی اصلی طراحی جدید توجه حداکثری به چهار مؤلفه اسلامی‌سازی، روزآمدی، بومی‌سازی و کارآمدسازی متناسب با ویژگی‌ها و اقتضائات رشته تاریخ می باشد.

عینیت‌بخشی به مشارکت واقعی همه اعضای خانواده تاریخ

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محسن الویری در تشریح برنامه‌های سال جاری بیان نمود: پیدا کردن راهی برای گسترده‌تر کردن ارتباط با اعضای هیات علمی گروه‌های علمی تاریخ و عینیت بخشیدن به مشارکت واقعی همه اعضای این خانواده در تصمیم گیری‌ها و برطرف کردن موانع آزاردهنده‌ای که در حال حاضر در این زمینه به ویژه در وزارت علوم وجود دارد، از اهداف ما در سالجاری می باشد.

راه‌اندازی دانشکده‌های علوم تاریخی

دریافت و بررسی درخواست‌های دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی برای راه‌اندازی رشته‌های کارشناسی ارشد و دکتری، پیگیری راه‌اندازی دانشکده علوم تاریخی در دانشگاه‌هایی که از زمینه و امکانات لازم در این باره برخوردارند از دیگر برنامه های سال جاری می باشد.

امکان‌سنجی جدا شدن رشته­ تاریخ و تمدن ملل مسلمان از دانشکده‌های الهیات و پیوستن آن به دانشکده علوم تاریخی و قرار گرفتن این رشته ذیل رشته‌های علوم تاریخی برخی دیگر از برنامه‌ها و اهدافی است که در سال جاری پیگیری می شود.

بررسی طرح تجمیع رشته‌های کارشناسی تاریخ در قالب یک رشته

امکان‌سنجی تدوین برنامه و راه‌اندازی آزمایشی طرح تجمیع همه رشته‌های تاریخ در مقطع کارشناسی در یک رشته با گرایش‌های مختلف، مورد هدف می باشد و این درخواست از سوی تعداد قابل توجهی از افراد شرکت‌کننده در جلسات نقد و بررسی رشته‌ها ارائه شده و کارگروه وظیفه خود می داند آن را در اولویت کاری خود قرار دهد.

آمایش رشته‌های علوم تاریخ بر اساس طرح وزارت علوم

همچنین وی بیان نمود: برنامه کارگروه تاریخ برای تدوین طرح آمایش رشته ­های علوم تاریخی طبق طرح کلی آمایش آموزش عالی  می باشد و طرح آمایش که وزارت علوم دنبال می­ کند یک طرح بسیار مهم و اثرگذار است و باید خدا را شکر کرد که وزارت علوم به این مسئله مهم توجهی بایسته نشان داده است.

کارگروه تاریخ اقدامات اولیه­ ای را برای آمایش رشته تاریخ آغاز کرده بود که با دریافت خبر تدوین یک طرح جامع از سوی وزارت علوم کار خود را متوقف کرده و منتظر است با دریافت این طرح جامع، طرح آمایش رشته تاریخ را بر اساس آن تهیه نماید.