به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ دانشگاه های تربیت مدرس و گوانجو چین با هدف توسعه و تداوم تعاملات و گسترش همکاری علمی بین المللی تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

یعقوب فتح الهی معاون پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس بیان نمود: رویکرد بین المللی شدن دانشگاه ها و توسعه تعاملات، بر داشتن ابتکار عمل در روابط مابین دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه گوانجو دارای اهمیت می باشد و برای توسعه همکاری در حوزه آموزش عالی باید در روابط میان دانشگاه ها و روابط دو دانشگاه تربیت مدرس و گوانجو ابتکار عمل انجام شود.

همچنین عامل مؤثر دیگر در توسعه تعاملات و روابط میان دانشگاه ها تعیین حوزه های همکاری و نحوه انجام همکاری های مشترک می باشد که باید در این نشست و ملاقات های دیگر طراحی گردد.

همکاری دانشگاه های تربیت مدرس و گوانجو در حوزه های پژوهشی و آموزشی از جمله مهندسی عمران، علوم انسانی، علوم اجتماعی و اقتصاد می باشد.

شیوه همکاری به صورت همکاری های مشترک پژوهشی، راهنمایی مشترک پروژه های دانشجویان دکترا، برگزاری کنفرانس ها و کارگروه های مشترک و تبادل استاد و دانشجو پیشنهاد گردید.