ارشد حقوق
بازنگری رشته حقوق

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ سید فضل اله موسوی رئیس کارگروه رشته حقوق شورای تحول علوم انسانی اعلام نمود: بازنگری گرایشهای کارشناسی ارشد رشته حقوق آغاز گردید و آخرین بازنگری این رشته ها بیش از ۱۰ سال گذشته می باشد.

برنامه گارگروه رشته حقوق شورای تحول علوم انسانی در سال جدید در دستور کار، کارگروه این رشته قرار خواهد گرفت.

کارشناسی ارشد حقوق دارای ۱۲ رشته می باشد که بیش از ۱۰ سال از بازنگری این رشته ها می گذرد. لذا درصدد می باشیم که در سال جدید بازنگری این رشته ها را آغاز نماییم.

موسوی گفت: بعد از بازنگری رشته های کارشناسی ارشد حقوق، برنامه ریزی برای بازنگری رشته های دکتری آغاز می گردد ، همچنین بازنگری رشته حقوق در مقطع کارشناسی سال گذشته به تمام شده و به تصویب شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی نیز رسیده است.

سال گذشته همایشی با حضور اساتید رشته حقوق سراسر کشور و همچنین جلسه ای با حضور پیشکسوتان حقوق برگزار گردید و نظرات آنها جمع آوری و بازنگری رشته حقوق لحاظ گردید.

همین الان می توانید ثبت نام کنید