علوم پزشکی مجازی
توضیحات متن

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور راه اندازی گردید و همچنین در این دانشگاه به زودی دوره کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی و پرتال آموزشی درس معارف اسلامی برای دانشگاه ها ایجاد خواهد شد.

گام چهارم طرح تحول سلامت به تحول در آموزش پزشکی اختصاص دارد. در این تحول ۱۲ بسته به دانشگاه های علوم پزشکی به عنوان ماموریت های کاری آنها سپرده شده است و مناطق آمایشی هر کدام به اجرای بخشی از این بسته ها می پردازند.

در بسته «توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی » پیشنهاد راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور با محوریت حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت به شورای گسترش واگذار گردید.

شورای گسترش با این پیشنهاد موافقت کرد و اساسنامه آن تنظیم و تصویب شد. برنامه عملیاتی و توزیع وظایف در سه حوزه پشتیبانی، محتوی سازی و پرتال ملی آموزش مجازی کشور نیز نهایی گردید. 

در آخر پرتال دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور به آدرس vums.ac.ir راه اندازی گردید. 

در این دانشگاه به زودی دو برنامه نرم افزار مدیریت یادگیری الکترونیکی و پرتال آموزشی درس معارف اسلامی برای دانشگاه های سراسر کشور راه اندازی خواهد شد. 

دانشگاه های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی در زمینه تولید محتوی و راه اندازی نرم افزاری با این دانشگاه مجازی همکاری می کنند. 

این دانشگاه دارای سرور اختصاصی می باشد و با دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور تعامل دارد. 

از مهمترین کارهای دانشگاه علوم پزشکی مجازی راه اندازی دوره کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی در مراحل گواهینامه سطح ۱ تا ۳ می باشد. 

این دوره به منظور توانمند سازی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ایجاد گردید و اعضای هیات علمی سراسر کشور می توانند در این دوره ها ثبت نام و از آن استفاده نمایند.

همین الان می توانید ثبت نام کنید